- Voldtekt styres av seksualdrift

- En voldtekt kan aldri forsvares eller forklares av traumer fra krig, eller fra kulturforskjeller. Voldtekt er trigget av et ønske om seksuell tilfredsstillelse, sier rettspsykiater og politiker Michael Setsaas.

Saken oppdateres.

I tre av de fem overfallsvoldtektssakene i Trondheim siden april skal det ha vært flere gjerningsmenn. Ingen av sakene er oppklart. Politimesteren tror voldtektene kan ha vært planlagt.

– Når det er flere gjerningsmenn, slik vi har sett i disse hendelsene, så kan det se ut som overgrepene er forberedt på forhånd, sier Nils Kristian Moe til adressa.no.

Fra Midtøsten og Afrika

De siste månedene har det vært et økende antall voldtekter i Norge med gjerningsmenn av annen etnisk opprinnelse enn norsk.

I Trondheim har det vært tre voldtekter siden 1. april med gjerningsmenn som skal være fra Midtøsten eller Afrika.

LES OGSÅ: Kvinne voldtatt i Trondheim

LES OGSÅ: To kvinner overfalt og voldtatt

- En del av voldtektsmennene er alvorlig psykisk syke, og asylsøkere og flyktninger kan ha psykiske plager som til en viss grad kan være medvirkende årsak. Men det er viktig å fokusere på at en voldtekt først og fremst er styrt av seksuell drift og ønsket om en seksuell tilfredsstillelse. Den er ikke styrt av en psykisk sykdom, sier Michael Setsaas.

- Da er det mer snakk om at gjerningsmennene kan ha psykiske lidelser i tillegg, noen av dem også alvorlige sinnslidelser, men det er ganske få.

Eierforhold til kvinner

Rettpsykiateren mener kulturforskjeller kan forklare hvorfor flere menn går sammen om en voldtekt.

LES OGSÅ: Advarer mot Festningen

- Mange har en helt annen kulturell bakgrunn, de har et helt annet syn på kvinner og likestilling enn vi har her. Vi kan snakke om nærmest et fravær av respekt for kvinner. Dernest kan rus og ruspåvirkning være en faktor, og så er det noe med å hisse opp hverandre - i dobbel forstand. I rettspsykiatrisk arbeid oppover årene har jeg sett at en del av disse har store problemer med å forholde seg til norske, kulturelle normer. De har nærmest et eierforhold til kvinner, som gjør at de tror de kan tillate seg nærmest hva som helst. Enten de er alene eller sammen med andre, sier han.- Krigstraumer forsvarer ikke voldtekt

Setsaas forteller at mange menn fra krigsherjede områder kan ha problemer med impulskontrollen. Det betyr at de lettere begår slike handlinger, uten å føle empati, ansvar, og heller ikke anger i ettertid.

- Men jeg vil advare mot å tro at bare fordi de har en slik bakgrunn, så forklarer det voldtekt. Så enkelt er det ikke, sier han.

I dagens utgave av Adresseavisen, sier politimester Nils Kristian Moe at en voldtekt aldri kan forsvares, og at det bunner i total mangel på respekt. Han får støtte av Setsaas.

- Jeg er helt enig med politimesteren, og vil gå enda lenger. Denne type voldtekt av denne type menn lar seg heller ikke forklare med en slik bakgrunn. Den er langt mer komplisert.Tikkende bomber i asylmottak

Rettspsykiateren og politikeren Setsaas mener det gjøres altfor lite for asylsøkere og flyktninger som sliter med integrasjon. Og han frykter en smitteeffekt.

- På generelt grunnlag vet vi at innenfor litt mer lukkete miljø, f. eks. et asylmottak, er det stor grunn til bekymring for smitteeffekten av slike voldtekter. Mange av de som bor her sliter med å forholde seg til norsk lovverk og til norsk kultur. Vi har altfor mange tikkende bomber, enten det gjelder drapsmenn, voldtektsmenn eller alvorlige voldsforbrytere gående i våre asylmottak, under betingelser som er så kritikkverdige at noe av prisen vi betaler er slike saker. Vi burde ha gjort mye mer for å få integrert de som skal ha oppholds- og arbeidstillatelse hos oss. Og vi burde ha gjort mye mer for å få sendt ut de som er her ulovlig og som har fått avslag på sine søknader. Det er den eneste løsningen for å komme noe av dette til livs, mener Setsaas.

 
På forsiden nå