Preses i Trondheim bare «ved behov»

Stortinget har vedtatt at presesembetet skal ligge i Trondheim. Men nytilsatt preses, Helga Haugland Byfuglien (60), skal verken flytte hit fast eller ha fast kontordag i Trondheim.

Saken oppdateres.

– Jeg kommer til å være i Trondheim etter behov. Jeg planlegger ikke kontordagene etter noen fast rytme, verken i Trondheim eller Oslo. Det betyr at det vil være enkelte uker hvor jeg trolig ikke kommer til å tilbringe tid på kontoret i Erkebispegården i det hele tatt, sier preses Helga Haugland Byfuglien til Adresseavisen.

I juni i fjor vedtok Stortinget, etter lang tids dragkamp, at presesembetet i Den norske kirke – også kalt den tolvte biskop eller biskopsjef – skal ligge i Trondheim. Denne uken har vært første arbeidsuke for den nytilsatte presesen i Trondheim etter at hun formelt begynte i den nye stillingen 1. august. Noe fast inventar i det nye kontoret i tredje etasje i Erkebispegården, blir hun imidlerid ikke.

- Gå seg til etter hvert

– Hva innebærer det at du vil være i Trondheim «etter behov»?

– Den nye presesstillingen er nyopprettet og nøyaktig hvordan arbeidsfordelingen mellom Trondheim og Oslo skal løses i praksis, må gå seg til etter hvert i en overgangsperiode.

På spørsmål om hvordan oppgavene som preses skal fordeles mellom Trondheim og Oslo, sier Helga Haugland Byfuglien at «noen oppgaver tilhører Trondheim, mens andre hører mer naturlig hjemme i Oslo».

– Det er ikke besluttet i detalj hva oppgavene skal gå ut på. En del av det jeg skal gjøre, blir til underveis i samarbeid med de jeg skal samarbeide med i de to byene, sier den nye presesen.

Presesfunksjoner i Oslo

– Hvilke funksjoner er lagt til arbeidet i Oslo?

– Mye av arbeidet jeg skal utføre der som preses er i hovedsak knyttet opp mot de sentralkirkelige rådene.

Preses skal i samarbeid med generalsekretæren forberede de tre årlige møtene i Bispemøtet.

– Jeg sitter i arbeidsutvalget for Kirkerådet og skal også være medlem av Mellomkirkelig Råd og Norges Kristne Råd. I tillegg skal jeg ivareta spesielle oppgaver som det å være en synlig talsperson for kirken, slik som for eksempel under sørgemarkeringene etter terrorangrepet 22. juli.

Ingen boplikt i Trondheim

– Hva sier du til dem som er urolig for at preses bare kommer til å bruke en liten andel av sin tid i Trondheim?

– Det er et spørsmål jeg ikke vil svare på. Hvor mye tid jeg tilbringer på hvert sted vil vise seg i praksis. Hvor mange dager jeg er i Oslo og i Trondheim blir avgjort av oppgavene. Det som imidlertid er klart er at jeg ikke har noen tjenestebolig i Trondheim og jeg har heller ingen boplikt, sier Haugland Byfuglien.

Kirkens nye preses er foreløpig ikke blitt tildelt noe sted å bo i Trondheim, men Opplysningsvesenets fond er blitt bedt om å finne «en tjenlig og god bolig sentralt i Trondheim». –Helst i gåavstand til Erkebispegården, som preses selv uttrykker det.

I tillegg til presesoppgavene skal 60-åringen, som kommer fra embetet som biskop i Borg, være «vanlig biskop» i Nidaros domprosti.

Kritiseres av politikerne

Opplysningen om at Kirkens nye preses bare skal være til stede i Trondheim etter «behov», skaper svært sterke reaksjoner blant sørtrønderske politikere.

Statsråd Trond Giske (Ap), som har vært kirkeminister i to perioder og en av pådriverne for å få lagt presesembetet til Trondheim, slår fast at det ikke er rom for tolkning av Stortingets lokaliseringsvedtak.

– Det er naturlig at preses reiser jevnlig til Oslo i møter med Kirkerådet, departementet og andre kirkelige fora, men det er ingen tvil om hva det er som er hennes hovedarbeidsplass. Det tror jeg også biskop Helga Haugland Byfuglien er klok nok til å skjønne, sier statsråd Trond Giske til Adresseavisen.

Den tidligere kirkestatsråden advarer Kirken mot å behandle spørsmålet om hvor preses skal ha sterkest tilhørighet på en måte som er i strid med Stortingets vedtak.

– En situasjon hvor Kirken tar seg til rette og trekker sine egne konklusjoner av Stortingets vedtak, vil undergrave posisjonen til Den norske kirke og skade folks tillit til hva Kirken står for, slår Trond Giske fast.

Tilbakeholden kirkeminister

En meget provosert Linda C. Hofstad Helleland (H) sier til Adresseavisen at hun «så snart som mulig vil ta kontakt med de øvrige representantene for Sør-Trøndelag på Stortinget og be om et møte med Helga Haugland Byfuglien for å få en forklaring».

–Dette vil ikke bli forbigått i stillhet. Jeg har ikke slåss for dette i ett år for at den nye biskopen skal være i Trondheim i gjennomsnitt en dag i uken, sier Høyre-representanten.

Selv om regjeringskollega Giske er klar i sin tale, er kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) betydelig mer tilbakeholden og sier dette i en SMS til Adresseavisen: «Det er ikke naturlig for meg å ha synspunkter til hvordan kirkens preses organiserer sine arbeidsdager. Jeg har tillit til at hun følger opp sitt arbeid og sine arbeidsoppgaver på en god måte».

 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå