Isolasjonen kan gi større brannfare

Omfattende avvik ved nye St. Olavs Hospital.

  Foto: KIM NYGÅRD

Saken oppdateres.

Sykehuset til 13 milliarder kroner har brannfarlig isolasjon mellom etasjene. Prosjektets uavhengige kontrollør beskriver funnene ved nye St. Olas Hospital som «et omfattende avvik».

Ifølge de strenge reglene som gjelder for sykehusbygg, skal såkalt ubrennbar isolasjon brukes. Dersom man velger andre løsninger, må det dokumenteres at disse er minst like brannsikre. Dette må også godkjennes av en brannrådgiver i forkant. Det er ikke gjort.

- Ikke bekvem

Det er igangsatt en omfattende gjennomgang av dokumentasjonen i saken etter funnene.

Denne gjennomgangen viste det ikke var blitt opplyst om bruk av annet materiale enn ubrennbar isolasjon.

Dermed har de tre nyeste milliardsentrene (Akutt, Hjerte og Lunge, Gastro og Bevegelse) vært drevet på kun midlertidig brukstillatelse siden den gang.

- Større brannfare

Den brennbare isolasjonen, såkalt EPS, er sannsynligvis benyttet i samtlige seks sykehussenter på Øya.

Ifølge et notat fra de prosjektansvarlige selv, Team St. Olav, kan isolasjonen som er brukt føre til større brannfare:

«Plastisolasjon er den typen isolasjonsmateriale som gir de største utfordringene med hensyn til brannrisiko. EPS krymper ved varmepåkjenning. Det kan skape kanaler i konstruksjonen som øker tilgangen på luft, og som dermed kan medføre raskere brann- utvikling inne i konstruksjonen og økt risiko for brann – og røykspredning. I tillegg smelter den og kan dermed potensielt spre brann via smeltet materiale som renner eller drypper».

Bekymret sykehusdirektør

Direktør ved St. Olavs, Nils Kvernmo, er opptatt av sikkerheten. Han har imidlertid fått forsikringer om at det ikke foreligger noen personsikkerhetsrisiko, men at det foreligger en verdisikkerhetsrisiko.

- Henger ikke dette sammen? Hvis byggene antennes lettere, har vel det også noe å si for personsikkerheten?

- Mine folk har forsikret meg om at tiden det tar før materialet eventuelt antennes, er så lang at evakuering av pasienter og ansatte vil skje med god margin.

- Prosjektutvikling Midt-Norge kaller løsningen et omfattende avvik?

- Ja, og den usikkerheten som ligger der, bekymrer meg.

Han stiller seg uforstående til at det er brukt brennbart materiale til isolasjon, og varsler nå en juridisk gjennomgang av saken.

Les mer om saken og se flere bilder i torsdagsutgaven av Adresseavisen.

 
    
      (Foto: KIM NYGÅRD)

  Foto: KIM NYGÅRD

 
    
      (Foto: Team St. Olavs)

  Foto: Team St. Olavs

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå