Foreldre må forbedre seg fort

Rapport om barnevern overleveres til statsråd Audun Lysbakken i dag. Kan føre til at flere fratas barna.

Barne-, familie- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har vært borte i to uker etter å ha fått sitt andre barn. Da vil han få overrakt Raundalen-utvalgets enstemmige anbefalinger og forslag til lovendringer i barnevernet. Flere av forslagene vil trolig vekke debatt.  Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Det har vært knyttet stor spenning til hva Magne Raundalens utvalg vil foreslå i den offentlige utredningen (NOU), som presenteres for barne– familie og inkluderingsminister Audun Lysbakken i dag.

Adresseavisen kjenner flere av forslagene som utvalget vil legge frem, og det er utvilsomt at flere av dem vil skape debatt. Etter det Adresseavisen erfarer er den aller viktigste anbefalingen utvalget gjør å innføre et nytt prinsipp for barnevernets arbeid.

Viktigere enn biologisk

Dette prinsippet kalles «utviklingsfremmende tilknytning», og utvalget foreslår at det skal ha forrang foran det biologiske prinsippet. Det vil i praksis bety at når relasjonen mellom forelder (foreldre) og barn er til hinder for barnets utvikling, skal dette være viktigere enn det biologiske prinsipp.

Utvalget konstaterer at det er best for de fleste å være hos sine biologiske foreldre. Men terskelen for å gå til omsorgsovertakelse skal vurderes opp mot flere ulike kriterier.

Tilknytningen viktigst

 • For spedbarn fra null til 18 måneder skal det tas stilling til adopsjon innen ett år.
 • For små barn mellom 18 måneder og fire år skal det tas stilling til adopsjon senest to år etter fosterhjemsplassering.

I praksis vil dette bety at biologiske foreldre har kort tid på seg til å forbedre omsorgsevnen sin. Og jo yngre barna er når de tas ut av sitt opprinnelige hjem, jo kortere tid har de biologiske foreldrene. De små har da knyttet seg til nye foreldre. Dette innebærer trolig at det blir flere omsorgsovertakelser, spesielt for de minste barna.

Når biologiske foreldre går rettens vei og ber om tilbakeføring, foreslår utvalget at det skal være obligatorisk å vurdere tilknytningen til fosterforeldrene når det har gått mer enn to år siden omsorgsovertagelsen. Da skal det nye prinsippet «utviklingsfremmende tilknytning», veie svært tungt.

Les mer om forslagene og rapporten i Adresseavisen mandag.

 
    
      (Foto: Scanpix)

  Foto: Scanpix

På forsiden nå