Dopinghovedmenn må sone over 21 år

Frostating lagmannsrett avgjorde i dag ankesaken etter Operasjon Gilde. 5 trondhjemmere ble dømt til norgeshistoriens strengeste dopingstraffer.

Flytende: Doping på glass som enkelte av de siktede i Operasjon Gilde skal ha brukt.  Foto: Politiet, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Alle de fem mennene ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett i vår. Samtlige anket.

I høst har Frostating lagmannsrett behandlet ankene over mange uker. I dag ble dommen offentlig kjent:

  • En mann fra Trondheim (40 år) som ble utpekt som hovedmann er dømt til seks år og seks måneder i fengsel. Mannen må i tillegg betale 2,7 millioner kroner i inndragning til staten
  • En mann (29) fra Trondheim skal ha tatt over dopinggeskjeften fra 40-åringen i 2008. 29-åringen ble i dag dømt til seks år i fengsel, og til å betale tilbake 3,1 millioner kroner.
  • En mann (28) som skal ha fungert som leder etter 29-åringen ble dømt til fengsel i fem år og ni måneder. 28-åringen må betale tilbake 1,8 millioner kroner til staten.
  • Mannen (45) som gikk under dekknavnet «Trykkern» og hadde dopingfabrikk i garasjen, dømmes til 4 år og seks måneders fengsel. Han må i tillegg tåle inndragning av 650 000 kroner.

Femtemann, som er 36 år, dømmes til 1 år og seks måneder. Ni måneder av straffen gjøres betinget.

«Trykkern» har fått en strengere fengselsstraff, mens 40-åringen fikk redusert straffen med seks måneder fra avgjørelsen i Sør-Trøndelag tingrett i vår. For 29-åringen er fengselsstraffen den samme, mens Frostating lagmannsrett mente at 28-åringen må sone sju måneder lengre enn tingrettens vurdering.

- Skuffet

Arve Opdahl er forsvarer for 40-åringen.

- Vi er skuffet over resultatet, og det vil bli vurdert anke, sier Opdahl i en kommentar til dommen.

- Straffeutmålingsnivået ligger uvanlig høyt, og vi er også skuffet over begrunnelsen. Vi synes den gir en lite korrekt gjengivelse av hva problemstillingen etter vårt skjønn har vært. Vi har hele tiden ment at vår klient ikke har vært en del av virksomheten siden 2008, men han er nå dømt for medvirkning til 2012, sier forsvareren.

Vurderer om de vil anke

Ole Petter Drevland, som er forsvarer for 29-åringen, sier at de vil gå gjennom dommen grundig for å vurdere om de vil anke dommen til Høyesterett.

- For oss ble resultatet noenlunde som i tingretten. Vi er selvsagt fornøyde med at det ikke ble så streng straff som påtalemyndigheten ønsket, men vi synes seks år er en streng straff og kunne ønske at den ble noe redusert, sier Drevland til adressa.no.

Jon Reidar Aae, som er forsvarer for 45-åringen som ble kalt «Trykkern», sier at det foreløpig er åpent om de vil anke, og at de trenger mer tid.

- Vi er skuffet over at straffen ble strengere enn i tingretten, men av begrunnelsen forstår vi forsåvidt hvorfor, sier Aae.

- Ingen sammenlignbare saker

Statsadvokat Unni Sandøy bekrefter at dommen er den strengeste dopingdommen i Norge hittil.

- Dommen er den klart strengeste som er avsagt i Norge innenfor doping. Men så har det heller ikke vært sammenlignbare saker i omfang når det gjelder antall kilo stoff eller lengde på forholdet, For én av de dømte har det vart fra 2004 til 2012, sier Sandøy.

Hun sier at påtalemyndigheten vil bruke de neste 14 dagene på å vurdere om dommen skal ankes.

- Påtalemyndigheten mener at de strenge dommene reflekterer det samfunnsproblemet som doping er og de faremomentene bruk av doping fører med seg, sier Unni Sandøy.

Dette er saken

Mandag 6. januar 2014 begynte hovedrettssaken etter Operasjon Gilde.

Politiet i Sør-Trøndelag begynte høsten 2011 en opprulling av et organisert, kriminelt nettverk med utspring i Trondheim etter flere saker om dopingbørsen Anabolic Forums i avisen Dagens Næringsliv. Politiet mener en organisert kriminell gruppe menn i alderen 27-45 år, opprettet og drev Anabolic Forums med milliongevinst i årevis.

Samtlige ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett. 5 av dem anket saken til Frostating lagmannsrett som avsa dom 14. januar 2015.

Der ble 4 av de 5 dømt til norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser.

 

På forsiden nå