Her er de verste feilparkeringene i Trondheim i fjor

Parkering på fortau er en gjenganger.
Kvinnen med barnevogn tvinges ut i veien.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Kvinnen med barnevogn tvinges ut i veien.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Kranbilen har tatt fortauet i bruk ved Vitensenteret.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Kranbilen har tatt fortauet i bruk ved Vitensenteret.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Bussen med tilhenger står parkert på fortauet, og er også for nær krysset og fotgjengerfeltet.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Bussen med tilhenger står parkert på fortauet, og er også for nær krysset og fotgjengerfeltet.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Lastebilen blokkerer fortauet.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Lastebilen blokkerer fortauet.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

- Dette er et skrekkens eksempel. Bilen burde stått i gata så de små barna ikke måtte gå ute i veien, mener parkeringsdirektøren om dette bildet.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

- Dette er et skrekkens eksempel. Bilen burde stått i gata så de små barna ikke måtte gå ute i veien, mener parkeringsdirektøren om dette bildet.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Flere biler på fortauet under Skandia cup  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Flere biler på fortauet under Skandia cup  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Dette bildet er tatt under Skandia cup i fjor. Bilen står på fortauet.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Dette bildet er tatt under Skandia cup i fjor. Bilen står på fortauet.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Lastebilen blokkerer gata så det ikke er mulig å kjøre forbi.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Lastebilen blokkerer gata så det ikke er mulig å kjøre forbi.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Bildet er tatt under Skandia cup i fjor: - Her er det tre biler som er ilagt forelegg. De tre ytterste bilene til høyre står i bredden midt i gata. Alle tre står i kjørebanen, og da skjønner vi at det er lite parkeringsplasser midt i Skandiacupen, sier Stein Løberg.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Bildet er tatt under Skandia cup i fjor: - Her er det tre biler som er ilagt forelegg. De tre ytterste bilene til høyre står i bredden midt i gata. Alle tre står i kjørebanen, og da skjønner vi at det er lite parkeringsplasser midt i Skandiacupen, sier Stein Løberg.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

En kaotisk situasjon i Nordre gate.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

En kaotisk situasjon i Nordre gate.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Også tatt under Skandia cup på Lade. Kvinnen med barnevogn tvinges ut i veien.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Også tatt under Skandia cup på Lade. Kvinnen med barnevogn tvinges ut i veien.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Her står bilen delvis på fotgjengerfeltet.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Her står bilen delvis på fotgjengerfeltet.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Varebilen har stilt seg på fortauet i Fjordgata.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Varebilen har stilt seg på fortauet i Fjordgata.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Varebiler har faste plasser for av- og pålessing i Midtbyen, men skal ikke bruke fortau.  (Foto: TRONDHEIM PARKERING)

Varebiler har faste plasser for av- og pålessing i Midtbyen, men skal ikke bruke fortau.  Foto: TRONDHEIM PARKERING

Saken oppdateres.

Trondheim parkering tok i 2014 inn totalt 19 millioner i parkeringsgebyr. Parkeringsselskapet har delt flere av bildene fra noen av de verste parkeringene i fjor. En gjenganger er bilister som parkerer på fortauet.

- Å parkere på fortau er kanskje den verste feilparkeringen, for vi er spesielt opptatt av sikkerhet og framkommelighet. Jeg tror mange tenker at de står mindre til hinder for øvrig trafikk når de parkerer på fortau, men det er stikk motsatt. Da rammer de myke trafikanter, som i verste fall tvinges ut i veibanen, sier direktør Stein Løberg i Trondheim parkering.

Skolebarn tvinges ut i veien

Løberg synes at flere av disse bildene viser konsekvensene av hva som skjer når man parkerer på fortau.

Bildet der tre skolebarn går langs fortauet, der en bil med tilhenger står parkert, er et typisk eksempel.

- Dette er et skrekkens eksempel. Bilen burde stått i gata så de små barna ikke måtte gå ut i veien. Barn har ikke samme evne til å oppfatte trafikken som voksne, de kan ikke nødvendigvis høre hvor biler kommer fra, og de kan ha vansker med å orientere seg. Da må vi skape best mulig rammevilkår, sier han.

På noen av bildene tvinges også fotgjengere med barnevogn ut i veien.

Parkerte i veien eller på fortau under fotballcup

Flere av bildene der biler har parkert på fortau eller til og med i kjørebanen, er tatt under Skandia cup på Lade i juni i fjor.

- Under cupen har det nok vært problemer med parkeringskapasiteten, og foreldre som skal se en kamp, har kanskje hatt det travelt og tatt en spansk en. Dette er spesielt problematisk, da det skaper utrygge trafikksituasjoner i områder der det ferdes mange barn og unge, sier Løberg.

En egen forebyggendegruppe hos Trondheim parkering skal bidra til at det blir færre feilparkeringer og mindre kaos ved store arrangementer, som for eksempel Skandia Cup. Løberg fremholder at målet ikke er å kreve inn flest mulig bøter.

Foreslår nye gebyrsatser

Gebyret for å stå parkert på et fortau på offentlig vei er på 500 kroner. Bøtesatsene er regulert av det offentlige. I forslaget til ny parkeringsforskrift er satsene 300, 600 eller 900 kroner. Disse er imidlertid ikke formelt godkjent ennå.

- Tankene bak de nye satsene er gradering av alvoret i ileggelsen. Kommer man for eksempel to minutter etter at parkeringstiden utløper blir det 300 kroner. Normalsats vil være 600 kroner, ved for eksempel manglende betaling, og 900 kroner hvis man for eksempel står parkert på HC-plass uten gyldig bevis, sier Løberg.

NB: Alle foto er tatt av Trondheim parkering. Alle personer og kjøretøy er anonymisert, ettersom de ikke har hatt mulighet til å gi samtykke til publisering.

På forsiden nå