Drop-in og døp deg

Nå blir det drop-in dåp i Lademoen kirke i Trondheim.

Drop-indåp i Lademoen kirke, diakon og menighetspedagog Brit Ninni Fossli, menighetsforvalter Jørn Lænn, menighetsleder Marie Gonzalez og sokneprest Stein Ellingaard  Foto: Nils Toldnes

Saken oppdateres.

- Kirka må stikke fingeren i jorda og tenke litt nytt nå. Vi tror dåpen er en fin ting å ha med seg i livet, og vil at terskelen for at folk døpes skal senkes. Derfor arrangerer vi drop-in dåp, sier sogneprest Stein Ellingard i Lademoen kirke.

9. mai arrangerer Lademoen kirke åpen dåp mellom klokken 12 og 16. Her kan alle, både barn og voksne, komme innom og døpes på under en halvtime.

- Vi ønsker å ha en dåp der folk bare kan komme innom. De må ha med fødselsattest og faddere, så blir de registrert og får en samtale med presten før dåpen gjennomføres. Til slutt blir det kaffe og kaker i kirka. Alt er gjennomført i løpet av 20-30 minutter, sier Ellingaard.

Kommentar: Kirken tar et dåpsløft

Dåpsnedgang

Bakgrunnen for initiativet er de synkende dåpstallene i kirka. I mange år har det vært en nedgang i antall døpte barn. I 2014 ble ifølge Vårt Land 58,9 prosent av fødte barn døpt. Nedgangen fra året før er på 3,1 prosentpoeng. Ser man på tallene for det siste tiåret, har andelen døpte falt med over 18 prosentpoeng. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Lademoen kirke er en av de mest sårbare kirkene, siden vi ligger i en stor by. Her merker vi fort utslagene av at folk ikke døper barna sine, sier sognepresten.

Han kan ikke slå fast hva årsaken til de synkende dåpstallene er.

- Kanskje er det slik at folk flytter mye på seg, og relasjonen til den nære kirka man hadde blir borte. I tillegg er det et større dåpsfølge nå enn tidligere. Det er som et minibryllup, og kan bli veldig kostbart. ikke alle har råd til en slik dåp, sier han.

Har du arrangert et «minibryllup» av en dåp og kan si noe om kostnadene? Ta kontakt på epost: lina.leth-olsen@adresseavisen.no

Pilotprosjekt

Dette er et pilotprosjekt, og det har ikke bare vært positive tilbakemeldinger fra menigheten om arrangementet.

- Noen mener dette er bare fjas. De mener at dåpen er den viktigste handlingen man gjør, og at dette initiativet vil senke seriøsiteten til hva dåpen dreier seg om. Jeg mener det er helt motsatt. I en drop-in dåp settes selve handlingen i fokus, ikke den svære, blå kaka med en dings på toppen som ser ut som en baby. Det er et sterkt samfunnspress på folk i dag. Alt skal være så fint og flott, og dåpen blir av mange sett på som det nye bryllupet Bare invitasjoner kan koste over 1000 kroner å sende ut. Det er viktig å fokusere mer på selve handlingen, og ikke alt det som er rundt, sier leder for Lademoen menighetsråd, Marie Hauge Gonzalez.

Suksess i Sverige

Det er første gang dette konseptet prøves ut i Norge, men i Sverige har drop-in dåp blitt arrangert i flere menigheter de siste årene.

Domkirken i Västerås var først ute med drop-in-dåp i 2012, da 23 personer ble døpt. Den eldste var 81 år, den yngste et halvt år, skrev Vårt Land den gangen.

Dette ble starten på en trend som spredde seg til så godt som alle bispedømmer i Svenska kyrkan, til små og store menigheter, på landsbygda og i byer.

Her i Norge var kirken den gangen svært skeptisk til konseptet. Men holdningene ser ut til å ha endret seg nå.

- Dette er veldig nytt, og jeg tror Lademoen er et fint sted å prøve dette først. Leilighetene i dette området i byen er ikke så store, for å ha et større selskap må man leie lokaler. Vi stiller vi med kirke og prest, og et lite, intimt rom der man dåpen kan gjennomføres med de næremste til stede. Så er det kake etterpå for de som ønsker det, sier Marie Hauge Gonzalez.

Alle som blir døpt i Lademoen kirke 9. mai vil bli invitert tilbake for en felles dåpssamling nærmere sommeren.

Synes du drop-in dåp er et bra initiativ?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå