- Sykkelfantomene må bort fra Bakklandet

Velforeningen på Bakklandet frykter stygge ulykker. Nå vil de flytte fartsfantomene til Kjøpmannsgata i Trondheim.

- Vi som bor her har lært seg å gå midt i gata for å unngå syklister, sier Bjarte Aksnes som er styremedlem i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening. Han ønsker de som bruker Bakklandet som oppladning til Birken til å ta andre veier. 

Saken oppdateres.

- Nedre Bakklandet fra Gamle Bybro og nordover er regulert som et gatetun, og i et gatetun er det fotgjengeren som har fortrinn, sier Bjarte Aksnes.

Styremedlemmet i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening. vil ikke ha bort all sykling på Bakklandet, men viser til definisjonen fra Trygg Trafikk på et gatetun. Der heter det: «Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart».

Kommentator Gunnar Okstad sier det slik: Unna vei, fotgjenger, her kommer jeg!

- Oppfattes som gågate

- I et gatetun skal du maks kjøre eller sykle i gangfart som er mellom 5 og 7 km/t, og ikke mer enn 15 km/t. Men enkelte kjører mye fortere enn det på sykkelen gjennom her, og det er bare flaks at det ikke har gått verre enn de småulykkene vi har hatt. Det kan gå riktig ille hvis for eksempel et barn løper over hellene og ut i veien etter å ha vært i en butikk eller kafé. Hellene i gata oppleves som sykkelvei eller sykkelfelt av en betydelig andel syklister. Men folk flest oppfatter veien her som en gågate, og da brukes hellene, hevder Aksnes.

I 2014 la Miljøpakken nye heller på strekningen Gamle Bybro – Lillegårdsbakken for å bedre forholdene for syklistene. I løpet av året blir også Nygata oppgradert med heller, brustein og bredere fortau. Tanken og målet er at hovedfartsruta for sykkel i Trondheim blir enda bedre, og at konflikten mellom gående og syklister reduseres.

Miljøpakken er klar på at sykkelhellene er for syklende og kjørende. Les mer om det her.

- Kun ett minutt ekstra med Kjøpmannsgata

Velforeningen liker ikke utviklingen som gjør at det tilrettelegges enda mer for syklister. Blant annet diskuteres tiltak om å legge heller i midten av veien for å gjøre det lettere for gående langs og på fortauene.

- Vi ønsker at syklister som har det travelt tar Kjøpmannsgata. Der er det tilrettelagt, mens det i Bakklandet kan være sykling for folk som tar det rolig, turistsykling. Det er kanskje bedre med heller i midten av gata, men per i dag bør ikke hovedfartsruta for sykkel gå gjennom Bakklandet, men i Kjøpmannsgata. Det tar bare ett ekstra minutt å svinge opp dit ved Gamle Bybro, og da slipper man konflikten, mener han.

Men det kan Aksnes og velforeningen bare glemme skal vi tro Ivar Arne Devik, leder av sykkelgruppa i Miljøpakken. Han mener syklistene og andre myke trafikanter tar den veien som fører deg raskest dit du skal.

- Man kan skilte med at veien går via Kjøpmannsgata, men det blir ganske sikkert valgt bort av syklister. Omveier fører til at du velger bort alternativet, og da er vi like langt. Ikke kan vi utelukke enkelte syklister heller, sier Devik.

LES OGSÅ: Bakklandet skal bli mer sykkelvennlig (PLUSS)

LES OGSÅ: - Det er fryktelig å gå på Bakklandet nå

Må bygge kulturer

Han maner heller til tiltak som gjør at hastigheten blir mindre gjennom Bakklandet, og ta hensyn til at området er for både gående og syklister.

- Bakklandet er ikke enkelt. De myke trafikantene har området, og det er gjort mulig å sykle gjennom der. Vi har blitt utfordret av politikerne til å komme med tiltak som reduserer konflikten, og er i gang med et forprosjekt. Uansett er det viktigste at vi bygger kulturer som gjør at alle kan være i samme område, mener Devik.

Han er klar på at hellene i første rekke er for syklende og kjørende. Og at fotgjengere har fortauet som sin primære vei når det ikke hindres av kafébord eller lignende.

- Kjeftes og ropes

Bjarte Aksnes i velforeningen mener de farlige situasjonene er et tiltagende problem, og hevder at enkelte syklister oppfører seg skikkelig dårlig.

- Det er i utgangspunktet stille og fredelig her på Bakklandet, men så kommer det rasende syklister som fører til farlige situasjoner. Enkelte syklister tviholder på retten til hellene, og plinger, roper og kjefter til de som går der. Det er utidig at slike ting skjer. I beste fall er det uklare regler, men et sambruksområde skal fungere for alle, og det er intensjonen med gatetun, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Bakklandet er skiltet som gatetun, og betyr at fotgjengeren har fortrinn. Likevel går hovedfartsåren for sykkel i Trondheim gjennom området.  
    
      (Foto: Terje Svaan)

Bakklandet er skiltet som gatetun, og betyr at fotgjengeren har fortrinn. Likevel går hovedfartsåren for sykkel i Trondheim gjennom området.   Foto: Terje Svaan

Ivar Arne Devik, leder av sykkelgruppa i Miljøpakken mener det viktigste er å bygger kulturer mellom gående og syklende som gjør at alle kan være i samme område. 
    
      (Foto: Roy Tommy Bråten)

Ivar Arne Devik, leder av sykkelgruppa i Miljøpakken mener det viktigste er å bygger kulturer mellom gående og syklende som gjør at alle kan være i samme område.  Foto: Roy Tommy Bråten

På forsiden nå