Lite håp for Holstvollen

Det kan koste fire-fem millioner kroner å rehabilitere eiendommen Holstvollen i Bymarka. Trondheim kommune har ikke disse pengene.

Vanskelig: Det kan bli meget kostbart å sette idyllen Holstvollen i Bymarka i brukbar stand. Mellom fireog fem millioner kroner, hevder kommunaldirektør Einar Aassved Hansen som mener bygningsmassen børrives.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Det sier kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, i forbindelse med bystyremedlem Michael Birkelands (H) initiativ for å få revurdert vedtaket om å rive bygningene på det gamle gårdsbruket. Birkeland mener at de to millionene som er satt av til riving av Holstvollen og Østre Tømmerdal kan være en gunstig startkapital. Østre Tømmerdal er som kjent nylig solgt til en ideell organisasjon for en symbolsk sum.

Men Aassved Hansen sier kommunen ikke har hatt mulighet til å tilpasse pengene til riving i budsjettet for 2016. Situasjonen for Holstvollen er derfor i øyeblikket slik: Eieren - Trondheim kommune - har ikke midler til hverken opprusting, vedlikehold eller riving.

Ekte hussopp

For bygningsmassen er tilstanden langt fra god. Hærverk og tiltagende forfall preger bygningene. I hovedbygningen er det påvist såkalt ekte hussopp som trolig betyr at bygningen må demonteres og settes opp på nytt. I tillegg må låven sikres og panel skiftes. Stabbur og uthus trenger oppgradering. Totalt sett nærmer man seg altså en kostnad på mellom fire og fem millioner kroner.

Aassved Hansen anbefaler derfor fortsatt at Holstvollen bør rives, men at det fortsatt er helt usikkert når det kan skje. Dermed fortsetter forfallet på gården som har en forhistorie fra tidlig 1700-tall.

Ikke beboelse

- Men dersom det før gjennomføring av rivingsvedtaket melder seg en interessent som oppfyller forutsetningene for bruk av eiendommen (det tillates ikke beboelse eller kjøring med bil inn til gårdsbruket), og samtidig har ressurser til å rehabilitere bygningsmassen, vil en slik løsning bli fremmet som sak for formannskapet, sier Aassved.

Birkeland er både litt skuffet og litt glad for kommunaldirektørens uttalelse.

- I utgangspunktet er han negativ til bevaring. Men han skaper et visst håp når han sier at man kan se nærmere på det dersom det melder seg interessenter som kan tenke seg å være med og ta vare på Holstvollen.

Skoleelever

Etter Birkeland kom på banen med sitt initiativ kan han melde om henvendelser fra blant annet en av byens skoler som kan tenke seg la elevene påta seg bygningsmessige arbeider. Birkeland peker også på Bymarkveteranene som i mange år har påtatt seg arbeidsoppgaver i marka. Også byantikvaren er opptatt av å ivareta markaeiendommene der Holstvollen er helt spesiell med sin lange forhistorie.

-Jeg håper de to millionene kan skaffes til veie slik at opprustingen av eiendommen kan komme i gang, sier Michael Birkeland.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå