Her må du regne med støy i en uke til

Arbeidet med å forsterke kanalveggene i Gryta, mellom Jernbanebrua og Brattørbrua er forsinket.

Arbeidet med å forsterke kanalveggene skulle egentlig vært ferdig, men forlenges til uke 43.  Foto: Linda Haugen

Saken oppdateres.

1. september startet arbeidet med å stabilisere og forsterke kanalveggene med stålspunter i Gryta i Trondheim sentrum. Arbeidet er en del av prosjektet «Renere havn» og skulle etter planen vært ferdig i slutten av måneden.

Forlenger arbeidstiden

På sine nettsider opplyser «Renere havn» at arbeidet har vært mer utfordrende enn først antatt. Det er derfor blitt forlenget med fire uker, og vil pågå til og med uke 43.

- Vi treffer på gammelt treverk dypt nede i sjøbunnen, noe som gjør det vanskelig å få slått ned så mange spuntnåler per dag som vi ønsker, sier prosjektleder Silje Salomonsen i en pressemelding.

Miljødirektoratet har godkjent søknaden om utvidet anleggsperiode.

LES MER: Sjekk hva folk kaster i Kanalen

Svakt og ustabilt

Grunnen til at kanalveggene må forsterkes er at det gamle bolverket av tre er blitt svakt og ustabilt.

- Det tåler ikke at vi mudrer og graver. Etter hvert ville det medført svikt som kunne gitt utglidning av masser i dette området, forklarte Salomonsen til Adresseavisen i september.

Innen uke 43 er omme skal altså spuntearbeidet være ferdig. Deretter skal det mudres og kalkes.

Tilslutt opplyser prosjektlederen at de skal grave opp forurenset sjøbunn og legge på kalkstein.

Lær mer om hvordan arbeidet foregår i denne videoen fra da arbeidet i Gryta startet.

Mindre belastning

I forbindelse med arbeidet er det gjort støymålinger som har vist at belastningen har vært lavere enn varslet.

- I de kommende fire ukene ventes det derimot dager med noe mer støy, opplyser «Renere havn».

Spuntarbeidet vil pågå mellom klokken 07 og 19 på hverdager.

LES OGSÅ: Bruker hele sommeren på å gjøre sjøbunnen renere

Renere havn
  • Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune.
  • I Trondheim er sjøbunnen forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter som bly, kobber, PAH, PCB og TBT.
  • Sjøbunnen er i dagen av de største kildene til miljøgifter i vannmiljøet og det må gjøres tiltak.
  • Tiltakene er utarbeidet av NGI, DNV og Multiconsult på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheim Havn.
  • Oppryddingen har en kostnadsramme på 221 millioner kroner. Miljødirektoratet støtter 75 % av kostnadene.
  • Arbeidet utføres av det belgiske firmaet Envisan NV, et datterselskap av entreprenøren Jan De Nul Group.
  • I løpet av 2015 og 2016 skal det mudres i Nyhavna, Kanalen og Brattørbassenget. I de samme områdene pluss Ilsvika skal det også tildekkes med rene masser.
På forsiden nå