Intense regnskyll gir skader for en milliard kroner i året

Høvringen-prosjekt skal finne nye tiltak mot oversvømmelser

Ingen andre værhendelser gjør mer skade enn oversvømmelser utløst av intens lokalnedbør. På et tak på Høvringen skal forskerne finne nøkkelen til å håndtere vannmengdene og unngå regnskadene.

På dette taket på Høvringen renseanlegg skal forskningssenteret Klima 2050 våren 2016 etablere en feltstasjon som skal finne løsningene som skal hindre oversvømmelser utløst av ekstremregn.  Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

De fem siste årene har forsikringsselskapene i Norge utbetalt én milliard kroner årlig for skader forårsaket av lokale oversvømmelser og tilbakeslag i avløp.

Klimamodellene viser at antall tilfeller med lokal, kortvarig og intens nedbør vil øke med 40 prosent i Norge fram mot 2100.

- Ikke noe annet scenario for framtidens klima i Norge er mer markant enn økningen i ekstreme nedbørhendelser, sier klimaforsker Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk institutt.

Kronikk: Trondheim som miljølab

LES OGSÅ: Ville ha solenergi, men har feil farge på taket

LES OGSÅ: Planter på taket hindrer flom (Pluss)

- Håndtering av overvann en stor utfordring

- Økte nedbørsmengder, endring i regnmønsteret og manglende vedlikehold av avløpssystemet er en stor utfordring for håndtering av overvann ved intense og kortvarige regnepisoder.

Det er behov for å finne løsninger som begrenser oversvømmelser og reduserer risikoen for mennesker, bygninger og infrastruktur.

Nøkkelen til å hindre oversvømmelser er å forsinke eller fordrøye regnvannet slik at ikke alt vannet kommer ut i avløpsnettet på en gang, men blir porsjonert ut litt av gangen for å få en jevn belastning, sier professor Tore Kvande i Klima 2050.

LES OGSÅ: Slik skal de redde verden - igjen

LES OGSÅ: Bygger hus som ikke tåler tøffere klima (Pluss)

LES OGSÅ: - Utbyggere bør gi plass til gress og planter (Pluss)

Feltstasjon på Høvringentak

I oktoberregnværet på taket til Høvringen renseanlegg i Trondheim, er byggearbeidene i gang til det som skal bli Norges største forskningsprosjekt for overvannshåndtering.

Våren 2016 skal forskere tilknyttet det nye forskningssenteret Klima 2050 etablere en feltstasjon. De neste sju årene skal forskerne finne løsningene som skal sikre framtidens utbyggere mot ødeleggende oversvømmelser utløst av ekstreme lokale nedbørhendelser.

Taket på 240 kvadratmeter skal deles opp i tre like deler på 80 kvadratmeter hver slik at tre ulike løsninger kan testes ut samtidig.

I dag er løsninger som grønne tak, regnbed og fordrøyningsbassenger, tiltak som forsinker regnvannet, i bruk en rekke steder i landet.

Trondheim en foregangskommune

På landsbasis er Trondheim kommune allerede en foregangskommune i forskning på grønne tak.

På Høvringen skal det blant annet testes ut ulik oppbygging av plantelaget på taket, tykkelse på jordlaget og ulike type planter. Et utall løsninger skal gjennomgås ned til minste detalj.

- Målsettingen er å teste ut alle kjente løsninger og eksperimentere med nye. Hver enkelt løsning vil gi oss data på hvor effektiv hvert element i fordrøyningsprosessen er. I dag har vi ikke gode nok data til å utforme de mest optimale tiltakene, sier Kvande.

Hårete mål for prosjektet

Klima 2050 har satt et hårete mål for prosjektet.

- Ved utgangen av prosjektperioden skal vi sitte igjen med en «formel» på hvordan overvannshåndtering skal kalkuleres. «Verktøykassen» med kunnskap og løsninger skal kunne benyttes av planleggere, utbyggere og entreprenører over hele landet.

Ved hjelp av våre beregninger skal en utbygger kunne avgjøre hvor mange overvannsløsninger det er behov for, hvor de skal ligge i forhold til hus og bygninger og hvor er det best å anlegge hus, veier og parkeringsplasser.

Dataene skal også fortelle hvordan overvannsløsningene skal brukes mest mulig effektivt. Samtidig må løsningene være økonomiske, praktiske og estetiske, sier NTNU-professoren.

På dette taket på Høvringen renseanlegg skal forskningssenteret Klima 2050 våren 2016 etablere en feltstasjon som skal finne løsningene som skal hindre oversvømmelser utløst av ekstremregn. 
        
            (Foto: Ole Martin Wold)

På dette taket på Høvringen renseanlegg skal forskningssenteret Klima 2050 våren 2016 etablere en feltstasjon som skal finne løsningene som skal hindre oversvømmelser utløst av ekstremregn.  Foto: Ole Martin Wold

På forsiden nå