Bystyret sa nei til parlamentarisme

Det nye bystyret i Trondheim sier nei til å innføre parlamentaristisk styreform for kommunen de neste fire årene.

  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

På det første møtet for det nye Bystyret i denne fireårsperioden behandlet politikerne spørsmålet om hvilken styreform som skal gjelde de neste fire årene.

Høyres Yngve Brox fremsatte forslag om å endre styringsformen fra dagens formannskapsmodell til et parlamentarisk system slik Oslo og Bergen har.  Forslaget fikk støtte fra Høyre og Frp sine representanter - 18 stemmer - og ble avvist.

Mer makt til folkevalgte

I forslaget fra Brox og Høyre heter det at bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer makt over utviklingen.

- Gjennom å innføre byråd vil de folkevalgte på en bedre måte styre det daglige tjenestetilbudet til byens innbyggere. Et byråd vil også gjøre politikernes beslutninger mer synlige, og det vil bli lettere å få fram de ulike politiske alternativene. Slik gjøres også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktlig og mer ansvarlig. Med bakgrunn i dette innføres av parlamentarisk styreform i Trondheim gjeldende fra 1.4.2016, lyder forslaget.

Politisk flertall

Det gamle bystyret i Trondheim har tidligere gått inn for å innføre parlamentarisme. Men før et slikt systemskifte kan gjennomføres må også det nye bystyret - som er valgt for denne fireårsperioden - vedta det samme. Blant de politiske partiene i Trondheim har det lenge vært flertall for en endring til parlamentarisme, men ved politiske forhandlinger etter de siste kommunevalgene, har disse planene blitt lagt vekk.

Byens største parti, Arbeiderpartiet, gikk til valg i høst på at det skulle innføres parlamentarisme i denne bystyreperioden.

- På programmene til både Høyre, Frp, Ap og Venstre heter det at de går inn for parlamentarisme. Det gir velgerne klare alternativer å velge mellom. Spørsmålet er grundig utredet og er behandlet flere ganger i bystyret tidligere. Utredningene viser at både flertallet og mindretallet vil få gode arbeidsvilkår og det vil styrke lokaldemokratiet, sa Brox da han la frem forslaget.

- Resultatene er viktigst

Geir Waage, gruppeleder for Ap, mener det finnes mange gode grunner for å innføre parlamentarisme i Trondheim kommune. Men Waage la ikke skjul på at samarbeidet med andre partier som nå utgjør flertallet i Trondheim, er årsaken til at Ap nå stemmer mot forslaget.

- For oss er de politiske resultatene viktigere enn spørsmålet om vi fortsatt skal ha formannskapsmodellen eller endre til et parlamentaristisk system. Det er viktigere med en bred politisk allianse som står sammen om en felles politisk plattform og som kan sikre resultater for kommunen, sa Waage.

Høyres Rolf Jarle Brøske gjorde det til et poeng at Ap hadde programfestet dette, og lurte på hva som var endret siden byens største parti nå likevel ikke vil stå ved sitt eget valgprogram.

Rune Olsø (Ap) sa det slik:

- Det var flere av partiene i flertallssamarbeidet som under forhandlingene om den politiske plattformen gjorde det klart at de ikke ville delta i en byregjering. Ap lytter til sine samarbeidspartnere, og mener det er viktigere å oppnå politiske resultater enn å endre måten kommunen styres på.
På forsiden nå