• Direkte-TV
 • Nettmøte
 • Info
 • Relaterte artikler
 • Stem
 • Nettmøte
 • Nettmøte
Svarer på spørsmål: kommunikasjonsrådgiver Helen Eliassen, Reza Monajemi i rådmannens fagstab, Harald Solbu i Nav i Trondheim, bosettingskoordinator Rune Skagen for enslige mindreårige flyktninger og Gjermund Ringsrød, leder for Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN). 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Svarer på spørsmål: kommunikasjonsrådgiver Helen Eliassen, Reza Monajemi i rådmannens fagstab, Harald Solbu i Nav i Trondheim, bosettingskoordinator Rune Skagen for enslige mindreårige flyktninger og Gjermund Ringsrød, leder for Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN).  Foto: Kim Nygård

Les hva kommunen svarte leserne da de stilte spørsmål om flyktningene som kommer til Trondheim.

Fagfolk i Trondheim kommune har svart på lesernes ideer, spørsmål og kommentarer rundt hvordan man i fellesskap skal klare å integrere flyktninger på en god måte.

Stor utfordring

Rekordmange asylsøkere krysser norskegrensa. En veldig stor andel av dem kommer til å få bli her – og de kan bli din nye nabo eller arbeidskollega. Trondheim kommune vil ta imot flere enn de noensinne har bosatt på så kort tid.

- Vi som samfunn trenger gode ideer for å ta imot flyktningene på en bedre måte. Vi vil mobilisere både privatpersoner og bedrifter. Utfordringene er blant annet å få nok boliger, få folk i jobb så fort som mulig og å integrere folk i kultur og fritid, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Idédugnaden arrangeres torsdag ettermiddag på Scandic Lerkendal hotell. Over 300 mennesker er påmeldt.

Dårligere enn Oslo

Adresseavisen har tidligere skrevet at Trondheim er dårligere enn Oslo og landsgjennomsnittet på å få flyktninger ut i arbeid eller utdanning. Kommunen har selv mål om å få 55 prosent ut i arbeid eller utdannelse etter to år med integreringsprogram. I fjor klarte de 47 prosent, mens ca. 33 prosent gikk over på sosialhjelp eller på tiltak i regi av Nav eller andre.

- Ingen ideer er for små eller store. Alle kan komme med forslag, uavhengig av om de møter på idédugnad eller ikke, sier ordføreren.

Her kan du lese om hvordan Trondheim arbeider for å integrere flyktninger

- Integrering skjer ikke på kommunalt kontor

- Kommunen har en tilretteleggerrolle, men integrering skjer ikke på et kommunalt kontor. Gjennom en dugnad vil vi forsterke det samarbeidet vi allerede har når vi nå skal bosette veldig mange flere enn før, sier Reza Monajemi i rådmannens fagstab.

Han vil ha alle i tale:

- Privatpersoner, bedriftsledere, boligeiere, frivillige, personer som selv har flyktningbakgrunn: Hva kan hver enkelt bidra med? Hvordan gjør vi dette sammen? Hvordan kan vi stille hver enkelt til ansvar? spør Monajemi.

Ideen om en dugnad kommer fra politikerne selv, og man melder seg på via kommunens nettsider.

Les også: Trondheim når ikke egne mål om integrering

Trondheim når ikke egne mål om integrering

Trondheim er dårligere enn Oslo og landsgjennomsnittet på å få flyktninger ut i arbeid eller utdanning.

Slik skal flyktningene integreres

Dette er Trondheim kommunes plan - oppsummert i fem punkter.

Kutter 20 mill. i innvandrer-norsk

16 lærerårsverk forsvinner. Nå blir det flere elever per lærer i klassene der innvandrere lærer norsk.

Bosetting av flyktninger:

Midt-Norge tar imot flere flyktninger enn kravet

Og snart får mange kommuner spørsmål om å bosette enda flere.

Få «falske» syrere til Norge

Hittil i år har Norge kun avvist seks personer som selv oppga å være syriske asylsøkere. 1150 har fått beskyttelse.