Vedtok bredere fortau

Formannskapet vedtok tirsdag at det skal tas én meter mindre av eiendommene langs Kong Inges gate enn Rådmannen foreslo til bredere fortau.

Nytt fortau: Formannskapet har vedtatt at det bygges 2,5 meter bredt fortau i Kong Inges gate. Men det skal gjøres lokale tilpassninger dersom ulempene er større enn fordelene. 

Saken oppdateres.

- Vi sparte én meter på bredden, sier kommunalråd og gruppeleder Jon Gunnes i Venstre.

Formannskapet i Trondheim vedtok i går å droppe en halv meter gruset skulder på hver side av Kong Inges gate. Administrasjonen i kommunen foreslo en halv meter gruset skulder på hver side av veien, 2,5 meter asfaltert fortau og 5,5 meter asfaltert kjørevei.

LES OGSÅ: Fortau truer hagene på Berg

I tillegg til å fjerne veiskulderen, vedtok formannskapet et tilleggspunkt, som Gunnes foreslo. Det er at kommunen skal kunne avvike kravet om 2,5 meter bredt fortau i enkelte deler av gata hvis ulempene ved utvidelsen er større for enkelte beboere enn fordelene. Det skal skje etter en dialog mellom kommunen og grunneierne.

- Jeg ser for meg at fortauet kan bli smalere noen steder på grunn av trær, en oppkjørsel eller lignende. Det må kommunen ta med beboerne i gata som protesterer, sier Gunnes.

Har protestert

Beboerne i Kong Inges gate har i lang tid protestert mot planene om etablering av bredere asfaltert fortau. Opprinnelig foreslo administrasjonen et tre meter bredt fortau, 5,5 meter kjørevei og en 1,5 meter bred veiskulder.

En aksjonsgruppe etablert av beboerne i gata har overfor kommunen foreslått to andre løsninger. Det ene er at gata skal være 7,1 meter bred, og at gående og kjørende er på samme nivå, kun adskilt med brustein. Det andre forslaget fra gruppa er at det etableres et 1,5 meter bredt fortau.

I saksfremlegget fra rådmannen går det frem at aksjonsgruppa har lagt vekt på vegetasjon som miljøelement og at de ikke ønsker ei svært bred gate med mye asfalt.

Rådmannen har vurdert forslagene fra aksjonsgruppa i samarbeid med Statens vegvesen. Gående og kjørende på samme nivå er uaktuelt, fordi det er et ufravikelig krav at fotgjengere må sikres på fortauet med avvisende kantstein. 1,5 meter bredt fortau er for smalt til å gi god vinterdrift. Skolebarn må kunne gå flere i bredden, og to med barnevogn må kunne møtes uten å bli presset ut i veibanen.

LES OGSÅ: Frykter høyere hastighet i nabolaget når veiene blir bedre

LES OGSÅ: Mener fylkesmannen var inhabil da han behandlet saken

Felles kriterier for fortau

I går vedtok bygningsrådet også kriterier for hvor brede fortau skal være i Trondheim. Ifølge de nye retningslinjene skal det blant annet bygges fortau langs nye veier der det planlegges 20 eller flere boliger. Fortau skal også bygges langs eksisterende veier som etter ferdig utbygging vil betjene 30 eller flere boliger.

Rådmannen foreslo også at fortauene primært skal være tre meter brede, men de kan reduseres til 2,5 meter ved behov. I forslaget sto det også at det må være tilstrekkelig areal til snøopplag.

Ottar Mikkelsen (SV) foreslo som alternativ på vegne av SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Venstre at fortauene primært skal være 2,5 meter brede, en halv meter smalere enn administrasjonen foreslo. For eksisterende veier må fortau tilpasses lokale forhold. Forslaget fra Mikkelsen ble vedtatt.

Han forslo også et nytt punkt, om at det ved etablering av fortau i eksisterende veier alltid skal vurderes hvorvidt eksisterende veiareal kan brukes. Dette kan medføre flere enveiskjørte gater. Dette punktet ble vedtatt enstemmig av bygningsrådet.

LES OGSÅ: Urolig for trafikksikkerheten i Kong Inges gate

LES OGSÅ: Vil ha dialog om nye fortau

På forsiden nå