Fire kjempefakulteter mest radikalt

Et utvalg foreslår to hovedmodeller for organisering av det nye NTNU. En smal struktur med fire fakulteter og en bred med syv.

Saken oppdateres.

Uansett modell blir det store endinger i det fusjonerte NTNU. Det varsler utvalget som har vurdert fakultetsstrukturen. I dag har NTNU syv fakulteter. Størst endringer på kort sikt blir det hvis NTNU faller ned på den smale strukturen med bare fire.

Her er hele rapporten

Forslaget fra utvalget skal ut på høring, og i februar neste år tar styret ved NTNU beslutningen om hvordan Norges største universitet skal organiseres. Utvalget har forsøkt å samle fag som naturlig hører sammen, og samtidig prøvd å lage modeller som er velegnet for NTNU også på lengre sikt.

LES OGSÅ: Hint skal hete Nord Universitet

Smal-NTNU

Den smale modellen har disse fakultetene:

 • Helse, medisin, sykepleie, helse- og sosialfag.
 • Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektro.
 • Ingeniørvitenskap, arkitektur.
 • Humaniora, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, kunst, ledelse.

De fire fakultetene blir store i norsk sammenheng, hvert av dem nesten like stort som Universitetet i Stavanger. Den mest dramatiske endringen i denne modellen er nok sammensmeltningen av de to «Dragvoll-fakultetene», humanistisk og samfunnsvitenskpelig fakultet. Samfunnsvitenskapelig fakultet er i dag NTNUs største. Smal modell innfrir ikke økonomifagenes og utdanningsvitenskaps ønske om å være egne fakulteter.

Smal pluss

Utvalget har laget en fem-fakultets variant av smal struktur. I denne er humaniora og samfunnsvitenskap adskilt, med økonomi, utdanningsvitenskap og psykologi liggende under samfunnsvitenskapene.

LES OGSÅ: Deloitte etterlyser gevinster av fusjonen

Bred NTNU

Bred struktur har denne hovedmodellen:

 • Helsefag, medisin, sykepleie.
 • Naturvitenskap.
 • Matematikk, informatikk, elektro.
 • Ingeniørvitenskap, arkitektur.
 • Humaniora, kunst.
 • Samfunnsvitenskap, sosialfag, økonomi og ledelse.
 • Psykologi, utdanningsvitenskap.

Bred struktur ligner mest på dagens inndeling. Denne modellen samler teknologi på ett ingeniørfakultet og psykologi , humanistisk og samfunnsvitenskapelig opprettholdes som egne enheter og utdanningsvitenskap blir et eget fakultet.

LES OGSÅ: - Må unngå kamp mellom universitets- og høyskolefolk

Bred pluss

Den brede modellen har en variant med åtte fakulteter. Denne er den eneste som imøtekommer det sterke ønsket fra økonomimiljøet og næringslivet i Trondheim om et eget fakultet for økonomi og ledelse.

Interessene er både kryssende og motstridende når det nye NTNU skal organiseres. Å få være et eget fakultet gir synlighet og makt, men oppdelingen langs faggrenser kan også gi ganske store forskjeller i størrelse.

På forsiden nå