Sexforbryterne som fikk lavere straff:

- Helt uakseptabelt

Justiskomitéleder Hadia Tajik (Ap) mener troverdigheten til politi og rettssystem blir satt på prøve når domfelte får strafferabatt på grunn av sommel.

Dobbelbelastning: Leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, mener unødvendig lang saksbehandlingstid er krevende for ofrene. Dersom gjerningspersonen får redusert straffen på grunn av sommel, føles det ekstra belastende.   Foto: kristian helgesen

Saken oppdateres.

Lederen av justiskomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik er krystallklar etter å ha blitt kjent med Adresseavisens kartlegging som viser at hver tredje sexforbryter i Trøndelag fikk lavere straff.

- Det er helt uakseptabelt. Det svekker legitimiteten og troverdigheten til straffesakssystemet. Offeret kan bli sittende igjen med inntrykk av at saken ikke er alvorlig nok, og resten av samfunnet kan bli sittende med samme oppfatning. Det er også svært alvorlig at ofrene føler at det tar unødvendig lang tid før det er en domfellelse og avklaring i saken, sier Tajik til Adresseavisen.

Den travle politikeren holdt et foredrag under et fagseminar på Scandic Hell, og til tross for fullt program tok hun seg tid til å snakke med Adresseavisen om et tema som hun brenner for.

LES MER (PLUSS): Mannen som voldtok henne slapp å sone halve straffen

LES MER: Derfor får sexforbryterne lavere straff etter sommel

- Har store konsekvenser

Adresseavisen har kartlagt hvor mange ganger sexforbrytere har fått lavere straff fordi sakene har hatt unødvendig lang saksbehandlingstid. I 75 av de 224 straffesakene som har endt med domfellelse har domfelte fått lavere straff fordi politi, påtalemyndighet eller domstolene somlet.

- Jeg synes det er et høyt tall. Dette er alvorlige saker som omhandler vold og seksuelle overgrep, og det har store konsekvenser for menneskers liv, sier hun.

Ap-nestlederen tror ikke tallet i Trøndelag skiller seg vesentlig ut sammenlignet med resten av landet.

- Det er ingen forhold ved Trøndelag som tilsier at de er i en særskilt posisjon. Arbeidet som Adresseavisen har gjort kan være en indikasjon på hva som er status i andre deler av landet. Jeg mener at dette saksområdet er en av de mest alvorlige, nettopp fordi det har så store menneskelige konsekvenser. Det hadde vært interessant å vite om det er like lang liggetid i andre type straffesaker, sier hun.

LES MER: - Unødig «liggetid» skal unngås både hos etterforskning og påtale

- Ledere må gå foran

- Riksadvokaten har vært tydelig på at dette saksområdet skal prioriteres. Mener du at politidistriktene har gjort det?

- Det fremstår ikke sånn. Hvis man ser historisk på dette så har spesielt seksuelle overgrep-saker hatt behov for å bli satt på agendaen fra øverste ledelse. Det har vært viktig i konkurranse med annen type grov kriminalitet som man tidligere har sett har gitt en annen type status hos dem som driver etterforskning. Men fordi det har vært mer fokus på dette området de siste årene ville det vært naturlig å forvente at det ikke var så mye systematisk sommel i disse sakene, sier Tajik.

Hun peker på spesielt tre tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden i saker som omhandler seksualforbrytelser.

- For det første må politiledere prioritere det. Da skjer det noe med hele organisasjonen, og etterforskerne lener seg litt ekstra fremover og får sakene opp i retten, mener Tajik.

Familieminister Solveig Horne mener det er svært alvorlig at det er så lang liggetid på slike saker. Hun er glad for at Justisdepartementet har sagt at saker med unge offer skal prioriteres

Trenger annen kompetanse i politiet

For det andre må man ha fagmiljø som er sterke nok til å ta unna saksmengden.

- På grunn av politireformen og omorganisering i politiet er det et potensial for å prioritere et slikt fagmiljø som tar seg av saker som omhandler vold og seksuelle overgrep, mener hun.

Da politireformen var oppe til behandling i Stortinget, insisterte både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti på at fagkompetansen på seksuelle overgrep skulle være sterk i alle politidistrikt.

- For det tredje trenger man riktig kompetanse for å grave seg gjennom kompleksiteten i enkelte av sakene. Man må snakke om kompetanse som ligger utenfor politiutdanningen. Det kan for eksempel være dataingeniører, forklarer Tajik.

LES MER (PLUSS): Hver tredje sexforbryter fikk lavere straff grunnet sommel

Må se til Sverige

Hun trekker frem nabolandet Sverige som et godt eksempel.

- I det svenske politiet har man vært flinkere til å systematisk rekruttere sivil kompetanse til politiet. Det bidrar til å gjøre etterforskningsmiljøet sterkere.

Komitélederen mener at unødvendig «liggetid» og straffereduksjon innebærer en dobbelbelastning for ofrene.

- Det er belastende at det tar lang tid før saken kommer opp i retten, og så får man en ny belastning når dommen faller, og gjerningspersonen får straffereduksjon på grunn av den lange saksbehandlingstiden, sier hun.

Sexforbryterne som fikk lavere straff:
  • Adresseavisen har gått gjennom alle de 261 straffesakene mot personene som har møtt tiltalt eller siktet for seksualforbrytelser i trønderske domstoler fra 2010 til og med 2014.
  • Undersøkelsene viser at i minst 75 av de 224 straffesakene som endte med domfellelse fikk forbryteren redusert straff grunnet unødig saksbehandlingstid. Dette vil si hver tredje seksualforbryter.
  • Bakgrunnen for at man får straffereduksjon er at det er brudd på Den europeiske menneskerettskonvesjonen når forbrytere ikke får avgjort straffesaken mot seg innen rimelig tid av en uavhengig og upartisk domstol.
På forsiden nå