Sexforbryterne som fikk lavere straff:

- Unødig «liggetid» skal unngås både hos etterforskning og påtale

- Slike saker skaper utrygghet i samfunnet og skal prioriteres, sier statssekretær i Justisdepartementet.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet forteller at oppfølgingen av barn som er ofre for seksuelle overgrep er løftet, blant annet gjennom Statens barnehus.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Adresseavisen har gått gjennom dommer i Trøndelag i tidsrommet 2010 til 2015. Undersøkelsen avslører at hver tredje sexforbryter får redusert straff på grunn av sommel hos politi, påtalemyndighet eller/og domstol.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet understreker at vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem som er høyt prioritert av regjeringen.

- Sakene er en stor belastning for ofrene. Samtidig bidrar de til å skape utrygghet i samfunnet. Regjeringen har flere handlingsplaner som dekker feltene vold og overgrep. Oppfølgingen av barn som er ofre for seksuelle overgrep har blitt løftet, blant annet gjennom Statens barnehus, sier han i en epost til Adresseavisen.

Dette er de 74 sexforbryterne som har fått redusert straff etter sommel. Adresseavisen avslører hvilke saker som endte med straffereduksjon

- Skal unngå liggetid

Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrevene til Politidirektoratet for 2015 gitt føringer om god kvalitet i arbeidet med etterforskningen av slike saker ifølge Brein-Karlsen.

- Alvorlige seksuallovbrudd er blant sakene som er gitt prioritet i straffesaksbehandlingen. Her er det blant annet gitt føringer om at sakene i størst mulig grad skal oppklares, og unødig «liggetid» skal unngås både hos etterforskning og påtale, understreker han.

LES MER (PLUSS): Mannen som voldtok henne slapp å sone halve straffen

LES MER: Derfor får sexforbryterne lavere straff etter sommel

Vil øke kvaliteten

- Hva bør gjøres for å redusere saker hvor tiltalt får straffereduksjon på grunn av treg saksgang?

- Det er gjennomført evalueringer av både politidistriktenes arbeid med seksuelle overgrep og arbeidet til voldtektsgruppen på Kripos. Og anbefalte tiltak følges opp for å øke kvaliteten i etterforskningen. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere ventetiden på dommeravhør av barn, sier han.

- Målet med nærpolitireformen som nå iverksettes er blant annet å sørge for kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger, svarer statssekretæren.

Familieminister Solveig Horne mener det er svært alvorlig at det er så lang liggetid på slike saker. Hun er glad for at Justisdepartementet har sagt at saker med unge offer skal prioriteres

LES MER (PLUSS): Hver tredje sexforbryter fikk lavere straff grunnet sommel

Sexforbryterne som fikk lavere straff:
  • Adresseavisen har gått gjennom alle de 261 straffesakene mot personene som har møtt tiltalt eller siktet for seksualforbrytelser i trønderske domstoler fra 2010 til og med 2014.
  • Undersøkelsene viser at i minst 75 av de 224 straffesakene som endte med domfellelse fikk forbryteren redusert straff grunnet unødig saksbehandlingstid. Dette vil si hver tredje seksualforbryter.
  • Bakgrunnen for at man får straffereduksjon er at det er brudd på Den europeiske menneskerettskonvesjonen når forbrytere ikke får avgjort straffesaken mot seg innen rimelig tid av en uavhengig og upartisk domstol.
På forsiden nå