Menneskebein havnet i fyllmasse på Torvet

Vanlige folks liv på 1500 - og 1600-tallet avdekkes på Torvet i Trondheim.

Dette overarmsbeinet ble funnet i mørtelmassen på Torvet. 

Saken oppdateres.

- 1500-tallet og det tidlige 1600-tallet er perioder vi vet lite om i Trondheim, sier arkeolog Julian Patrick Cadamarteri i Niku (Norsk institutt for kulturminneforskning). Høstens utgraving har kastet litt mer lys over livet blant vanlige folk i denne perioden.

Siden august har Cadamarteri ledet utgravingene på Torvet i Trondheim, og arbeidet fortsetter i én uke til. Ian Reed fra Niku er prosjektleder.

Fra kirkegården

Denne uka fant arkeologene en mellom tre og fire meter bred stripe av mørtel i jordlaget under Torvet. I mørtelmassen fant de fragmenter av middelaldersk kirkestein, knuste gulvflis - og rester av menneskebein.

- Vi vet ikke hvorfor den er der, men det virker som om det er masse som er lagt som utplaneringslag. Kanskje i en bakgård, eller som underlag for en liten vei, sier han.

- Hvordan havnet menneskebeina der?

- Det stammer nok fra en middelalderkirke, mest sannsynlig Vår Frue kirke, som brant i 1598. Vi vet det ble gjort en del arbeid der på slutten av 1500 - og begynnelsen av 1600-tallet. Da har de nok gravd en del og fjernet gammel brannmasse, som har blitt brukt til annet. Det er ingen hele teglsteiner, massen inneholder alt man ikke vil ta vare på etter en brann, sier Cadamarteri.

At beina stammer fra en grav, regner arkeologene som utelukket.

- Nei, beina er nok redeponert fra en kirkegård, sier Cadamarteri.

- Vil dere finne ut hvor gamle beina er?

- Det kan nok hende det blir aktuelt, men det er mest interessant å finne ut hvor gamle lagene er. Vi tror de er fra tidlig 1600-tall.

Håndverkere bodde ved Torvet

Området rundt Torvet var et håndverkerstrøk på 1500-tallet og 1600-tallet. Arkeologene finner dermed mer ut om hvordan vanlige folk levde.

- Mange av stedene vi har gravd, som Erkebispegården, har tilhørt folk med høy status.

Alt fra sølvmynter og perler til hagejord og harekranier er funnet.

Ungdomsskoleeleven Trine (13) hadde arbeidsuke på Torvet og var med på et storfunn - les om hva hun fant her.

- Ellers finner vi veldig mye krittpiper, og det virker som om mange av dem stammer fra England. Tobakk ble egentlig importert fra Nederland, men dette kan tyde på at det foregikk tobakksmugling utenom den offisielle importen, sier Cadamarteri.

Forseglet under Torvet

Utgravingene vekker oppsikt og interesse blant byens befolkning, særlig blant barnehagebarn, som blir skuffet over at arkeologene ikke finner dinosaurer.

- Men ungene synes det er veldig artig når vi finner dyrebein. Det er veldig mye dyrebein, det var jo bakgårder og søppelgroper.Områder fra denne tiden er ofte ødelagt i resten av byen, på grunn av at det er gravd i nyere tid. Dette har blitt forseglet under Torvet, sier Julian Patrick Cadamarteri.

Utgravinger har også foregått ved Trondheim folkebibliotek i høst. Her fant arkeologene et helt skjelett på det som trolig er en kirkegård fra middelalderen.

LES OGSÅ: - Dette er dødsspennende

Arkeologene har gjort mange spennende funn på Torvet. 
    
      (Foto: NIKU)

Arkeologene har gjort mange spennende funn på Torvet.  Foto: NIKU

På forsiden nå