Slik skal de fjerne trafikkorka ved Gløshaugen

Fire bussholdeplasser vil bli redusert til to.

Ved å gjøre noe med denne flaskehalsen så er det håp for en bedre trafikkflyt for buss nummer 5 på Gløshaugen. Perleporten må gjøres videre.   Foto: KJERSTI LIE/WIKIMEDIA COMMONS

Saken oppdateres.

Trafikkmålinger viser at buss 5 kan bruke opp mot 10 til 15 minutter på de få hundre meterne fra holdeplassene i Gløshaugen i Trondheim.

Det er derfor planlagt en rekke tiltak for å gjøre det lettere for busspassasjerer og fotgjengere å ferdes i området Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og Strindvegen. Det skriver Universitetsavisa.

LES MER: Dette studiet har landets beste utdanning

Reduserer holdeplasser

Miljøpakken har nå regnet ut hva det vil koste å iverksette alle tiltakene. Den foreløpige prislappen er på rundt 60 millioner kroner. Endelig kostnad vil være klar når entreprenørene leverer inn anbud.

Den nye kollektivtrafikktraseen ble enstemmig vedtatt i bystyret tidligere i høst. For å sikre at bussene kommer raskere frem vil de fire bussholdeplassene i området bli slått sammen til to. Bussholdeplassene vil få superbusstandard, og være om lag 40 meter lange.

- Det betyr blant annet at bussen stopper i veibanen i stedet for å svinge inn i ei busslomme, plattformen blir av høy kvalitet, det blir varme på fortauet og det skal bygges et leskur, der det til enhver tid gis god informasjon om avganger og forsinkelser, forklarer prosjektleder Aslak Heggland ved Miljøpakken til Universitetsavisa.

LES MER: Slik er det å bo i et nullutslippshus

Etablerer sykkelvei

NTNU ønsket i sitt høringssvar å stenge Høgskoleringen for gjennomgående biltrafikk, men forslaget falt.

- Vi så ingen annen løsning enn å la bilene kjøre gjennom Høgskoleringen som i dag. En stenging kan føre til økt trafikk i boliggatene, og det er lite ønskelig, sier prosjektleder Aslak Heggland hos Miljøpakken.

Syklistene vil også oppleve forandringer i området, og det vil bli opprettet sykkelvei langs hele strekningen, og det vil være en buffer som skiller syklistene og bilistene.

Tidligere er det kjent at inngangen til Gløshaugen, bygget som kalles Perleporten, vil bli gjort bredere.

LES MER: Må gjøre Perleporten videre for buss 5

Byggestart for disse tiltakene er planlagt tidligst i 2017.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå