Flytter grensen for høyhus

Politikerne åpner for høyhus innenfor byporten ved Lerkendal.

Bildet til venstre viser et nytt bygg på sju etasjer i Holtermannsveien, slik rådmannen går inn for. Bildet til høyre viser alternativet på 15 etasjer slik Ap og Høyre vil ha. Dra i stolpen på midten av bildet for å se de to alternativene. Pir II AS

Saken oppdateres.

Bystyret vil torsdag ettermiddag godkjenne eiendomsselskapet Entras planer om bygging av en høyblokk i Holtermannsveien. Dette er siste hinder før det kan bli nytt liv på tomta der det såkalte Teab-bygget tidligere sto.

Les også: Nå skal høyblokka rives

Høy utnytting

Opprinnelig var tomta regulert for 30 000 kvadratmeter, men nå åpner politikerne for at Entra får bygge 40 000. Ett av byggene blir på 15 etasjer, tre andre får om lag halv høyde.

Les også: Regjeringen samler NTNU ved Gløshaugen

Få varsel om flere økonomisaker: følg oss på facebook

Sentral tomt

- Det er viktig med høy utnyttelse av en tomt med beliggenhet tett inntil en av byens hovedinnfartsårer, sier Geir Waage, gruppeleder for Arbeiderpartiet. Bussdekningen i Holtermannsveien gjør at politikerne vil ha flere arbeidsplasser her. Dette er et ledd i å redusere klimautslippene.

Les også: Midt i byen

Ville stoppe planene

Rådmannen vil tillate maksimalt sju etasjer, blant annet fordi tomta ligger utenfor området som ansees som egnet for høyhus. I tillegg mente rådmannen politikerne burde avvise planene fordi høyhusene i planforslaget vil forstyrre Nidarosdomens dominans i Trondheims sentrale, historiske landskapsrom.

Et av utkastene fra eiendomsselskapet Entra var et bygg på 20 etasjer.

- 20 etasjer vil ha for store negative konsekvenser for nabolaget. Det visuelle utrykket blir for massivt, sier Geir Waage.

Les også: Mener dette blir for høyt og for tett ved porten til Trondheim

Uheldig løsning

- Elgeseter er et så viktig område at vi må ha en helhetlig utforming av hele området sier Trond Åm i Venstre. Han peker på sykehusområdet som et vellykket eksempel på hvor man har lagt opp et helhetlig byområde med samme volum på byggene.

- Denne linja bør vi holde fast på, sier Åm. Han tilhører mindretallet som vil redusere høyden på byggene.

Må ikke bare tenke fortetting

- Nå er det fortetting som er det store idealet. Det er vel og bra, men det er viktig at vi tar med oss andre hensyn også. Nå skal vi antakelig ha et campusområde her i fremtida, da er det også veldig viktig at det er et attraktivt og pent byområde.

Jeg er litt skuffet over at man ikke har tatt seg bedre tid til å se på helheten i området her, og hvilken utforming som gagner området best, sier venstres Trond Åm.

Flertallet mener imidlertid Entras planer om bygge høyhus er bra.

- Gode fasade- og arkitektløsninger vil bidra til at dette blir et attraktivt område sier Geir Waage.

Les ogå: Naboer på Lade frykter fortetting

Trond Åm fra Venstre vil ikke ha høyhus innenfor byporten. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Trond Åm fra Venstre vil ikke ha høyhus innenfor byporten.  Foto: TERJE SVAAN

Det er på tomta som nå brukes til parkering Entra skal bygge 40 000 kvadratmeter. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Det er på tomta som nå brukes til parkering Entra skal bygge 40 000 kvadratmeter.  Foto: TERJE SVAAN

Holtermanns veg 1 ligger til høyre for bildet, på innsiden av byporten ved Lerkendal. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Holtermanns veg 1 ligger til høyre for bildet, på innsiden av byporten ved Lerkendal.  Foto: TERJE SVAAN

På forsiden nå