Bilene skal bort fra denne tomta

Blir erstattet av boliger og arbeidsplasser.

Dette er ett av flere bygg i gata som er planlagt revet.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Den gamle bensinstasjonen og parkeringshuset i Elgeseter gate skal fjernes. Eierne vil sette opp et nybygg på om lag 9000 kvadratmeter på tomta.

Får rive verneverdig bebyggelse

Ved parkeringshuset ligger en gammel buehall som er regnet som bevaringsverdig. Den inngår i området som må saneres for å gi plass for ny aktivitet. Buehallen var opprinnelig bilverksted, men har de siste årene blant annet vært brukt som treningshall. Politikerne støtter utbyggerens ønske om riving fordi dette muliggjør målet om økt fortetting i Trondheim.

Les også: Fylkesmannen stopper riving av jugendgård

Mindre bilbruk

En av konsekvensene ved å åpne for boligbygging er at mange parkeringsplasser forsvinner. Beregninger viser at dette vil gi en liten reduksjon i trafikken i Elgeseter gate. Totalt er det planlagt inntil 95 leiligheter på tomta. Trafikkstøy og forurensing gjør at det må bygges gjennomgående leiligheter med soverom som vender bort fra hovedgata. Bygningsrådet i Trondheim behandler reguleringsplanen for området tirsdag.

Les også: Det kan gå mot midtstilt kollektivfelt i Elgeseter gate

Stor endring

Gateløpet langs innfartsåren fra Byporten til Studentersamfundet vil endre seg drastisk de neste årene. Flere store utbyggingsprosjekter er planlagt, samtidig som gamle bygg skal rives.  Statsbygg eier det gamle «Fischebygget» i sykehuskrysset. De vil rive og bygge inntil 18 000 kvadratmeter. Utbyggingsprosjektene ved det gamle parkeringshuset og ett på motsatt side av gata vil samlet gi over 10 000 kvadratmeter. Og Entra planlegger 40 000 kvadratmeter der den gamle kommuneblokka sto. I tillegg vil Trondheim kommune rive tre bygg de eier i Elgester gate.

Les også: Ville ha 20 etasjers blokk ved siden av denne

Den rødmalte buehallen er verneverdig, men politikerne tillater riving. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Den rødmalte buehallen er verneverdig, men politikerne tillater riving.  Foto: TERJE SVAAN

Slik kan fasaden bli sett fra Elgeseter gate. 
    
      (Foto: Illustrasjon: Selberg arkitekter)

Slik kan fasaden bli sett fra Elgeseter gate.  Foto: Illustrasjon: Selberg arkitekter

Planlagt bygg sett fra Klæbuveien.  
    
      (Foto: Illustrasjon: Selberg arkitekter)

Planlagt bygg sett fra Klæbuveien.   Foto: Illustrasjon: Selberg arkitekter

«Fischebygget» skal også rives og gi plass til ny aktivtet. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

«Fischebygget» skal også rives og gi plass til ny aktivtet.  Foto: TERJE SVAAN

På forsiden nå