Formannskapet i Trondheim:

Går inn for felles barneskole for Saupstad og Kolstad

Et flertall i formannskapet går inn for at Saupstad skole skal rives, og at det bygges en ny felles barneskole for Saupstad og Kolstad.

Kolstad skole har i dag 255 elever, og er dermed en av de minste skolene i Trondheim. 

Saken oppdateres.

Høyres to representanter i formannskapet stemte mot, og gikk heller for rådmannens innstilling som gikk ut på å fortsatt holde mulighetene åpne for både felles skole og en to-delt løsning som i dag.

I handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 er det satt av planleggingsmidler til både ny ungdomsskole på Huseby og ny felles barneskole for Saupstad/Kolstad. Rådmannen har foreslått at ungdomsskolen bygges ut først, og at et nytt barneskoleanlegg skal etableres senere. Formannskapet vedtok tirsdag at barneskolen skal planlegges som en felles skole for bydelen på tomta der Saupstad skole i dag står.

Planen for ny skole i området innebærer at Kolstad skole rives, og rådmannen har antydet at denne tomta kan selges for 60 millioner kroner.

LES OGSÅ: Rektor vil ha ny skole

Løft for bydelen

Det var Aps kommunalråd Sissel Trønsdal som fremmet forslaget. Trønsdal mener tiden er inne for å ta en beslutning om skolestrukturen for dette området. Vedtaket innebærer at både den nye barneskolen og ny Huseby ungdomsskole planlegges med en samlet gjennomføring for tomteområdet på Saupstad i Trondheim.

- En ny felles skole vil være et betydelig løft for bydelen. Det er på tide at formannskapet nå sier fra om hvilken utviklingen vi ønsker for skolene i dette området, sa Trønsdal.

LES OGSÅ: Bydelssjekken: Ingen ble så stor som bydelen i sør

Hun fikk støtte fra blant annet Venstres Jon Gunnes og KrFs Geirmund Lykke.

- Jeg håper dette området kan utvikle seg positivt i årene som kommer. Jeg ønsker spesielt mer boligbygging i dette området, og da er en felles skole spesielt viktig, sa Gunnes.

KrFs Geirmund Lykke mener bydelene Kolstad og Saupstad allerede i dag har så mye felles, at en felles barneskole er en naturlig videreføring av dette.

Vente med avgjørelsen

Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift ville ikke ta denne avgjørelsen nå. Skjøtskift og Høyre mener denne saken handler om så store investeringer at saken trenger mer tid.

- Både Kolstad og Saupstad skoler fungerer i dag godt. Dette er skoler som kan fungere meget godt i mange år fremover. For meg sitter det langt inne å bare rive disse skolene. Vi må være sikre på at vi gjør de riktige prioriteringene, og sørge for at vi gjør de riktige investeringene først, sa Skjøtskift.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa i formannskapet at dersom man først skal bygge ny skole i dette området, så er det naturlig at en ny barneskole bygges felles for Saupstad og Kolstad.

- Den ene av skolene har en stor andel minoritetsspråklige elever. Ved å slå de to skolene sammen vil vi få en bedre fordeling av de minoritetsspråklige elevene, sa Ottervik.

Ni representanter i formannskapet - alle utenom Høyres to representanter - stemte for forslaget om å gå videre i planleggingen med en felles barneskole for bydelen.

På forsiden nå