Jubileum for juleinnsamlingen

Den årlige juleinnsamlingen i regi av Adresseavisen har startet, ett hundre år etter at den ble arrangert første gang.

Saken oppdateres.

I fjor ble det delt ut nærmere 1200 gavekort fra innsamlingen til enkeltpersoner og familier med behov for en ekstra håndsrekning til jul.

- Hvert år får vi tilbakemeldinger fra mottakere som forteller at gaven utgjorde en forskjell for dem i jula. De fikk mulighet til å gi presanger til sine nærmeste og kose seg med noe ekstra. Da føler jeg at juleinnsamlingen er på sitt aller beste, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Dag Aakre.

Bymisjonen samarbeider med Adresseavisen, og har ansvaret for koordineringen mellom menighetene. Aakre forteller at det er stor etterspørsel etter søknadsskjema. Fristen for å søke om støtte utløper 30. november, og søknadene sendes til byens menigheter. De deltar i fordelingen, men det er Bymisjonen som foretar den endelige tildelingen av gavekort i nær dialog med Adresseavisen.

- Det har vært en jevn økning i antall søknader, og det er stort mangfold. Det kan være barnefamilier som ønsker hjelp slik at de kan gi barna sine en god jul, eldre som lever bare av minstepensjon eller mennesker som er rusavhengige, sliter med helsa og bor dårlig. Blant søkerne er det også ganske mange av våre nye landsmenn. De utgjør en stor gruppe fattige i statistikken, sier Aakre.

Julegjestebud i Vår Frue kirke

Støtten fra innsamlingen gis som gavekort pålydende 1000 eller 1500 kroner. Dette skal brukes på innkjøp av dagligvarer i butikkene som er tilknyttet innsamlingen. De første gavekortene deles ut midt i desember. For å unngå kopiering har kortene i år fått en litt annen utforming enn tidligere.

- Vi stoler på det folk oppgir i søknadene, og foretar ingen behovsprøving. Menighetene vil også vite om mennesker med spesielle behov for hjelp. Vi vet ikke om det er nok penger til å innvilge alle søknader, men familier med barn og eldre med minstepensjon prioriteres. Man skal også huske på at dette er en gave fra byens befolkning, og ingen har en rettighet til å få støtte, sier Aakre.

-Både de som søker og alle andre som ønsker å feire jul i fellesskap, er hjertelig velkommen til det tradisjonsrike og godt besøkte julegjestebudet i Vår Frue kirke julaften. Det er et åpent og gratis arrangement med mye sang og musikk, gang rundt juletreet og god julemat, sier Aakre.

LES OGSÅ: Gateprest for fellesskap

Starten i 1915

«Kul og ved til dem som fryser» var overskriften på en notis i Trondhjems Adresseavis 15. desember i 1915. Dette var starten på juleinnsamlingen. «Forholdene er iaar paa grund av dyrtiden vanskeligere end nogensinde, og vinteren er strengere end den har været paa lenge», skrev avisen.

I årenes løp har privatpersoner, lag, foreninger, skoler, bedrifter og andre har gitt betydelige beløp til innsamlingen. I 2012 ble det samlet inn 2,4 millioner kroner, rekorden hittil.

I år håper Adresseavisen på omkring 1,8 millioner kroner i gaver til innsamlingen. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth håper folk åpner lommebøkene.

- Julen er en tid for omsorg og omtanke, derfor håper jeg folk også i år vil åpne lommebøkene og gi til noen som trenger det mer enn dem selv. Situasjonen i Norge var en helt annen da Adresseavisen startet juleinnsamlingen. Men selv om de fleste av oss har det veldig godt, er det enkelte som faller utenfor. Da er jeg både glad og stolt over at vi kan bidra på denne måten, sier Mørseth.

Han understreker det sosiale engasjementet Adresseavisen som er tuftet på.

- Det viser vi i spaltene våre, og vi har vist det med juleinnsamlingen gjennom 100 år. Å bry seg om andre går aldri av moten, sier Mørseth.

LES OGSÅ: Vanskelig å snakke om fattigdom i Norge

Dag Aakre minner om at tiden rundt jul kan være ekstra vanskelig for mennesker som sliter med å komme seg gjennom hverdagen.

- Jula forbindes med mye varme og raushet. For dem som har lite å rutte med, kan jula bli stusslig. De som er fattige i dag sulter ikke, og de fleste har et sted å bo. Fattigdommen blir synlig på andre måter. En strevsom økonomi ekskluderer mennesker fra deler av det normale, sosiale livet. Dette blir ekstra følbart når det forventes noe ekstra. En familietur til Pirbadet kan rett og slett bli for dyrt. Man klarer ikke å leve opp til de høye materielle standardene i dagens samfunn, sier Aakre.

LES OGSÅ: Må ha to tanker i hodet samtidig

Gi 200 kroner ved å ringe til 820 44 729.

Gi 200 kroner ved å sende SMS med kodeordet MINGAVE til 2160.

Du kan også gi penger (bankgiro) til bankkonto 4202 24 87412.

Bidrag kan også gis i Adresseavisens ekspedisjon.

Den første juleinnsamlingen: 15. desember, 1915. 

Den første juleinnsamlingen: 15. desember, 1915. 

På forsiden nå