Bompenger skal fjerne støy

Flere huseiere i Trondheim vil bli skjermet mot trafikkstøy.

Osloveien har fått 370 meter støyskjerm i år.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Over 200 beboere har fått en betydelig reduksjon i støynivået etter at 1050 meter med skjerming mot Østre Rosten kom på plass. 20 millioner kroner er brukt på strekningen fra Tiller Helse- og velferdssenter til krysset ved Tillerringen.

Flere vil få forbedringer

- Støyskjerming er et av mange satsingsområder i Miljøpakken, sier Odd Nygård, byggeleder i Statens vegvesen. Han er godt fornøyd med arbeidet som entreprenøren Søbstad har gjort langs Østre Rosten. De neste årene skal det gjøres omfattende arbeid for å redusere plagene av trafikkstøy.

- Arbeidet var ferdig tre uker før planlagt, men en feil på en gammel fjernvarmeledning gjør at noe av skjermen måtte demonteres da vi var ferdige, forteller Nygård.

Les også: Kom røyk ut av hull ved kjøpesentrene på Tiller   

Prøvekjør ny E6 mellom Trondheim og Melhus

Flere store prosjekt

770 boliger har fått mindre støy de siste fire årene. Flest omfattes av arbeidet som er gjort i Okstadbakken. Der var målet å redusere utendørs støy til under 60 desibel for flest mulig av beboerne i Selsbakk, Halset, Fossegrenda og Kroppanmarka. Langs Osloveien har ti hus fått støyskjerm, og til våren starter tilsvarende arbeid for 12 boliger i Bromstadveien.


Les også: Slik blir det nye Klettkrysset

900 meter med støyskjermer i Okstadbakken gir bedre utemiljø

Mye skjerming mot ny vei

- Støytiltak er noe vi blir pålagt når E6 Trondheim – Melhus bygges, sier Ola Halle, byggeleder i Statens vegvesen.

Fire kilometer støyskjerming må på plass før firefelts E6 kan åpnes i 2019. Både huseiere langs Heimdalsmyra og Sandmoen blir berørt, men også mot Klett settes det inn tiltak.

Les også: Lytter til støy fra veier som ennå ikke er bygd

- Storlergårdene, Meieribakken, Nypantunet og enkelte andre gårdsbruk vil få støytiltak, sier Halle.

Langs Østre Rosten er det bygd 1070 meter med støyskjerm. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Langs Østre Rosten er det bygd 1070 meter med støyskjerm.  Foto: TERJE SVAAN

Lekkasje i en gammel fjernvarmeledning gjør at deler av skjermen er fjernet. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Lekkasje i en gammel fjernvarmeledning gjør at deler av skjermen er fjernet.  Foto: TERJE SVAAN

På forsiden nå