Formannskapet i Trondheim:

Massiv kritikk av Dragvoll sykehjem

Heltidsprosjektet ved Dragvoll helse- og velferdssenter fikk massiv kritikk av en rekke politikere i formannskapet tirsdag. Flertallet i Trondheim ønsker likevel å fortsette arbeidet med å ansette flere i helstillinger i eldreomsorgen.

Dragvoll helse- og velferdssenter har et skyhøyt sykefravær. Det er på hele 22 prosent.  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Adresseavisen omtalte i forrige uke en rapport rådmannen har utarbeidet etter to år med heltidsprosjekt ved Dragvoll helse- og velferdssenter. Se faktaramme til høyre i denne saken.

LES OGSÅ: Sjokkrapport om sykehjemsprosjekt

Tirsdag behandlet formannskapet saken, og det vanket massiv kritikk av prosjektet fra ulikt politisk hold i formannskapet. Aps Sissel Trønsdal mener prosjektet ved Dragvoll aldri fikk noen mulighet til å lykkes, og at prosjektet ble mangelfullt fulgt opp av administrasjonen.

LES OGSÅ: - Rapporten holder ikke mål

Fortsatt heltidsambisjon

- Det dukket opp veldig mange uheldige omstendigheter underveis. Heltidsstillinger som hovedprosjekt på Dragvoll ble aldri fulgt opp. Sykefraværet har vært skyhøyt, arbeidsmiljøet har vært dårlig og vanskelig. Når de ansatte ikke ser fremtidsutsikter er det noe som er riv ruskende galt. Det er merkelig at man på et langt tidligere tidspunkt har tatt tak i dette fra administrasjonens side, sa Trønsdal.

Hun fremmet forslag i formannskapet om slår fast at flertallet fortsatt har som mål at det skal være hovedregelen i kommunen at alle nyansettelser skal være i 100 prosent stillinger, men at prosjektet om heltidssykehjem ved Dragvoll avsluttes.

LES OGSÅ (LEDER): Kostbart sykefravær i Trondheim

- Forskning viser at flere heltidsansatte innenfor omsorgsområdet gir økt kvalitet i tjenestene. Trondheim kommune ønsker derfor at heltidsansettelser skal være hovedregelen. I tillegg er reduksjon, økt grunnbemanning, bedre strukturer og styrking av ledelse viktige faktorer som har betydning for kvaliteten på tjenestene, og som rådmannen må følge opp, heter det i forslaget som tirsdag ble vedtatt i formannskapet.

Vil ha flere tiltak

Høyre og Frp stemte for Høyres forslag. Det la opp til at flere tiltak må sees i sammenheng for å redusere andelen som jobber ufrivillig deltid. I forslaget pekes det på økt brukt av alternative turnuser, tiltak for å redusere sykefraværet og for å styrke ledelsen og organisasjonen.

- Prosjektet på Dragvoll er historien om et gigantisk prestisjeprosjekt som krasjlandet. Det er forstemmende å lese denne saken, her er målene ikke oppnådd. Det som er virkelig trist er at man ikke har oppnådd høyere andel heltidsstillinger enn ved andre sykehjem, til tross for at det er brukt mye penger og har knyttet mye prestisje til saken, sa Høyres kommunalråd Yngve Brox da formannskapet behandlet saken.

Brox mener administrasjonen på et tidligere tidspunkt burde slått alarm og varslet det politiske nivået når sykefraværet nådde slike høyder som rapporten viser.

- Det burde vært mulig å trekke i nødbremsen tidligere. I budsjettet for 2015 foreslo vi at det burde tas penger fra dette heltidsprosjektet, og heller øke grunnbemanningen generelt. Denne rapporten viser at vi hadde et poeng, sa Brox.

LES OGSÅ: En halv milliard i produksjonstap

Må være villig til å prøve

Kommunalråd Geir Waage (Ap) er enig i at situasjonen ved Dragvoll ikke er tilfredsstillende, men understreket i formannskapet at Ap er villig til å prøve nye tiltak for å øke heltidsandelen.

- Det er riktig å avslutte heltidsprosjektet ved Dragvoll, men ambisjonene om å øke stillingsandelene fortsetter. Flertallet i Trondheim er villig til å prøve flere ulike løsninger for de som ønsker høyere stillingsandeler. Det er ikke slik, som Høyre ønsker å fremstille det, at heltidsprosjektet kun handler om det som har skjedd ved Dragvoll. Over hele kommunen pågår det arbeid for å øke stillingsandelen. Høyre vil kutte i hele prosjektet, det gjør det ikke lettere å få til økte stillingsandeler. Vi må prøve nye løsninger, og da kan noe slå feil. Vi må akseptere at ikke alle forsøk lykkes også ta konsekvensene når det vi prøver ikke virker, sa Waage.

Venstres Jon Gunnes deler frustrasjonen hans politikerkolleger føler omkring dette prosjektet. Han mener det er veldig trist at man ikke lyktes ved Dragvoll.

- Vi hadde tro på dette, og at det var mulig å få til en ordning der vi toppet turnusene, slik at ansatte selv gikk inn ved sykefravær fremfor å leie inn vikarer. Yngve Brox har rett i at det må være mulig å tenke mer på alternative turnusordninger. Det skuffer meg også at verken administrasjonen eller arbeidstakerorganisasjonene slo alarm når utviklingen gikk i feil retning, sa Gunnes.

Formannskapet vedtok tirsdag å avslutte prosjeket, i tråd med rådmannens innstilling. Flertallet ønsker å opprettholde ambisjonen om at alle nye stillinger som lyses ut i eldreomsorgen i hovedsak skal utlyses som 100 prosents stillinger.

Heltidsprosjektet som slo feil

En rapport fra rådmannen om heltidsprosjektet ved Dragvoll helse- og velferdssenter viser at det meste slo feil da politikerne ønsket å etablere et nytt sykehjem som satset på at alle ansatte skulle ha 100 prosent stillingsandel. Etter to års drift ved sykehjemmet legger formannskapet ned prosjektet.

  • Da sykehjemmet ble etablert høsten 2013 skulle det bli et sykehjem der de ansatte skulle ha heltidsstillinger. Det ble iverksatt tredel turnus der de ansatte gikk både dagvakter, kveldsvakter og nattevakter for å unngå at de som jobbet på natt hadde reduserte stillingsandeler. Det normale er at sykehjem i Trondheim har egne turnuser for nattevaktene.
  • Rapporten slår fast at andelen heltidsstillinger ved sykehjemmet ikke er vesentlig høyere enn ved de andre sykehjemmene i byen.
  • Rapporten avdekker at sykefraværet ved Dragvoll så langt i 2015 er på hele 22 prosent. I 2014 var sykefraværet på 16,7 prosent.
  • To brukerundersøkelser viser at de som bor på sykehjemmet er mindre fornøyd med tilbudet de får på Dragvoll, sammenlignet med andre sykehjem i kommunen.
  • Rapporten slår fast at mange ansatte har sluttet ved sykehjemmet. Ansatte forteller om et dårlig arbeidsmiljø, at man føler seg utslitte og mangler fremtidshåp.
På forsiden nå