Gir ros for åpenhet om barnehageulykker

- Noen ulykker og hendelser må vi leve med, men ikke at barn forsvinner. Det er helt utilgivelig.

Saken oppdateres.

Adresseavisen har fått innsyn i 109 alvorlige avvik i Trondheims kommunale barnehager fra januar 2013 til september 2015.

Gjennomgangen avdekker sikkerhetssvikt, ulykker som kunne vært unngått og manglende risikovurderinger og rutiner: Seks barn ble sendt til sykehus etter å ha spist svært giftig plante, en treåring druknet nesten og seksåring fikk kappet av pekefinger med øks.

109 ALVORLIGE AVVIK: Her sviktet sikkerheten

LES OGSÅ: - Vi må lære av disse feilene

Barn kuttet ytterste del av finger med øks: Får ikke lenger bruke øks

Lederen for det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Marie Skinstad-Jansen lar seg ikke sjokkere av de 109 avviksrapportene.

- Hver og en av hendelsene er alvorlig, noen svært alvorlige og unødvendige. Men jeg kan ikke si at jeg blir sjokkert. Trondheim skiller seg, dessverre vil jeg si, ikke nevneverdig fra andre kommuner i landet. Beklageligvis er det en god del avvik i de norske barnehagene, sier Skinstad-Jansen.

- Barn skal ikke forsvinne

Det nasjonale foreldreutvalget får mange enkeltvise henvendelser fra foreldre om ulykker, hendelser – og dårlig bemanning.

- Vi ser at det ofte henger sammen. Som foreldre er vi opptatt av at når vi leverer skal det være trygt. Men det er også en balanse mellom at barna får utfolde seg og oppleve ting – og sikkerhet.

Skinstad-Jansen mener at det er naturlig at barn tester og utfordrer sine grenser, og at «knall og fall» hører til.

- Men så vidt jeg kan se, er de fleste av hendelsene beskrevet fra Trondheim slett ikke under kategorien «som hører til». Noen ulykker og hendelser må vi leve med, men ikke at barn forsvinner. Det er helt utilgivelig, sier Skinstad-Jansen.

Ros

Likevel er lederen av det nasjonale foreldreutvalget mer opptatt av å gi ros, enn kjeft til kommunene.

Skinstad-Jensen mener nemlig at de alvorlige avvikene som nå offentliggjøres snarere gir et bilde Trondheims åpenhetskultur, enn at byen har en katastrofalt dårligere sikkerhetskultur enn byer og kommuner.

- Dessverre, vil jeg nesten si. For jeg tror ikke situasjonen er dramatisk dårligere i Trondheim enn i andre byer. Jeg vil gi ros for at hendelsene faktisk rapporteres og at de offentliggjøres. Jeg håper hver enkelt barnehage har vært flink med informasjon om hver enkelt hendelse til foreldrene da de skjedde, sier Skinstad-Jansen.

FUB ønsker seg nasjonale bemanningsnormer og mener at faste barnehagestyrere i hver enkelt barnehage vil bedre arbeidsmiljøet for de ansatte – og dermed sikkerheten for barna.

FUB-leder Marie Therese Skinstad-Jansen 

FUB-leder Marie Therese Skinstad-Jansen 

Alle FAUs mor: FUB

FUB er en forkortelse for Foreldreutvalget for barnehager - og er den nasjonale overbygningen til foreldreutvalgene i alle landets barnehager.

FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den sommeren 2010, og utvalget har vært aktivt siden høsten samme år.

FUB er et selvstendig rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage.

FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: "Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

På forsiden nå