Visste du at det er 342 ulike trossamfunn i Trondheim?

Til sammen får de over 10 millioner kroner i kommunal støtte.

Det finnes 342 ulike tros- og livssynssamfunn i Trondheim utenom Den norske kirke. 

Saken oppdateres.

- Antallet trossamfunn har økt vanvittig de siste årene. Mange av organisasjonene har bare ett eller to medlemmer her i kommunen, forteller saksbehandler Tove Lysø Rotan i Trondheim kommune.

Trondheim kommune utbetaler i disse dager 584 kroner per person som er medlem av en av de mange tros- og livssynssamfunnene. Til sammen blir det over 10,3 millioner kroner.

Økt med 27 prosent

I 2010 var 270 ulike tros- og livssynssamfunn representert i Trondheim. Nå er det 72 flere, en økning på 27 prosent. Antallet støtteberettigede medlemmer har økt med 3788.

Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra hvor mye som gis i støtte til Den norske kirke, som har om lag 138 000 medlemmer. Trondheim kommunes tilskudd til Den norske kirke er på 80 559 000. Dividert på antall medlemmer her, blir støttebeløpet per medlem for de andre 584 kroner.

Les også: Snart kan du melde deg ut av kirken på nett

Organisering er én årsak

Selv om det store antallet skulle tyde på et stort mangfold, er ikke det nødvendigvis tilfelle, mener religionshistoriker Asbjørn Dyrendal ved NTNU.

- Det er mange trosretninger som er organisert som mange ulike enheter. Det er for eksempel mange foreninger som er tilknyttet ulike opphavsland eller er ulike retninger innenfor samme religion. Så mangfoldet i livssyn er ikke nødvendigvis så stort. Måten de organiserer seg på er nok hovedårsaken til at tallet blir så høyt, sier Dyrendal.

Les også: Ingen jubel over ekstra millioner til Human-Etisk Forbund

Mange innflyttere

En annen årsak er at en by som Trondheim tiltrekker seg mange som tilhører ulike livssyn og trosretninger.

- Vi har mange innflyttere og studenter som tar med seg deler av sin nasjon, historie og identitet hit. Da blir også ulike religioner med som en del av pakken, påpeker Dyrendal.

- Er det for lett å bli godkjent som trossamfunn og få støtte?

- Det finnes nok tilfeller bakover i tiden der noen har sneket seg inn uten å være seriøse, men ifølge lista fra Trondheim er det ingen som umiddelbart fremstår som tvilsomme, sier Dyrendal.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 559 000 personer i Norge medlemmer i ulike tro- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som får statstilskudd (1.1 2015). Dette utgjør 11 prosent av befolkningen.

Tros- og livssynssamfunn i Trondheim

De seks største utenom Den norske kirke i 2015

 • Human etisk forbund - 4838 medlemmer
 • Den katolske kirke - 2959 medlemmer
 • Det muslimske samfunnet - 945 medlemmer
 • Trondheim Mevlana kulturforening - 926 medlemmer
 • Svenska kyrkan i Norge - 771 medlemmer
 • Pinsemenigheten Betel - 625 medlemmer
 • KILDE: TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim tiltrekker seg mange innflyttere som tar med seg sin identitet og sin religion til byen, mener Asbjørn Dyrendal er religionshistoriker ved NTNU. 

Trondheim tiltrekker seg mange innflyttere som tar med seg sin identitet og sin religion til byen, mener Asbjørn Dyrendal er religionshistoriker ved NTNU. 

Krav for å registrere et trossamfunn

For å kunne bli registrert som trossamfunn, samt kreve statstilskudd for trossamfunnets medlemmer, må trossamfunnet registreres i Enhetsregisteret og hos fylkesmannen. Søknaden må inneholde:

 • fullstendig navn og adresse på trossamfunnet
 • trosbekjennelse og lære i hovedtrekk
 • organisasjon, virksomhet og utbredelse
 • navnet på hvert enkelt styremedlem
 • navn og distrikt til hver prest og forstander
 • bestemmelser eller vedtekter om trossamfunnets formål, hvem som kan være medlem av samfunnet, om representasjon, tillitsmenn og tjenestemenn, og regler om endring av bestemmelser eller vedtekter og om oppløsning av samfunnet og lignende.
 • organisasjonsnummer
 • Kilde: Lover og forskrifter om trossamfunn: http://www.odin.no/kkd/norsk/tema/livssyn/bn.html
På forsiden nå