Trondheimsbudsjettet 2016:

Nesten 90 nye årsverk i eldreomsorgen neste år

Eldreomsorgen i Trondheim skal få knapt 90 nye årsverk neste år. Budsjettet, som ble vedtatt torsdag kveld, skal styrke grunnbemanningen og få ned et dramatisk høyt sykefravær.

Ulik oppfatning: Yngve Brox (H) og Geir Waage (Ap) tørnet sammen på tradisjonelt vis da bystyret i Trondheim vedtok budsjettet for 2016. Brox tviler på at Ap klarer å innfri løftene sine om 220 nye årsverk i eldreomsorgen innen fire år, og det gikk Geir Waage til å se rødt. 

Saken oppdateres.

Bystyret i Trondheim har vedtatt å styrke eldreomsorgen med om lag 68 millioner kroner neste år, sammenlignet med 2015. Beregninger rådmannen har gjort tilsier at dette skal gi i underkant av 90 nye årsverk i hjemmetjenesten og på de kommunale sykehjemmene. Dårlig grunnbemanning, utslitte ansatte, høyt sykefravær og urovekkende mange avvik har preget eldreomsorgen i Trondheim det siste året.

Samtidig ligger det inne i økonomiplanen for de neste fire årene at opptrappingen av antall årsverk i omsorgen skal fortsette hele perioden. Men Høyres Yngve Brox mener flertallet i bystyret, med Ap i spissen, ikke kommer til å innfri sine valgløfter om 220 nye stillinger til økt grunnbemanning på sykehjemmene. Det får Ap-toppene til å se rødt.

LES OGSÅ: Her er flertallets forslag til budsjett for 2016

Tradisjonell debatt

Budsjettdebatten i Trondheim bystyre forløp på tradisjonelt vis torsdag kveld. Det blir liksom ikke jul før Arbeiderpartiet og Høyre har anklaget hverandre for manglende ambisjoner og løftebrudd foran starten på det nye budsjettåret.

Ikke overraskende, handlet mye om eldreomsorg, grunnbemanning og hvem som egentlig foreslår mest penger til å styrke eldreomsorgen de neste fire årene.

Lenge før møtet var det allerede klart at det er flertallets budsjettforslag som blir vedtatt, men det hinder ikke bystyrerepresentantene fra å holde flammende innlegg om fordelene med sine forslag, og ulempene med motstandernes alternativer.

LES OGSÅ: Dette er Høyres økonomiske opplegg for 2016

LES OGSÅ: Frp vil gi mer til skole og eldre - mindre til kultur

Innfrir ikke løftene

Høyres gruppeleder, Yngve Brox, ledet an i kritikken mot sentrum-venstrepartienes budsjettforslag. Brox mener løftene om nye stillinger i eldreomsorgen ikke vil bli oppfylt, fordi det ikke settes av nok penger neste år og de kommende tre årene i denne perioden. Innen utgangen av 2019 har flertallet lovet å tilføre nok penger til å styrke antall årsverk i eldreomsorgen med 220 nye stillinger.

- Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere vil med det tempoet de har i dag ikke være i stand til å nå dette løftet. Rådmannen har i planperioden lagt opp til å øke grunnbemanningen med 110 stillinger. Flertallet har lovet 220 nye stillinger de neste fire årene. For å oppfylle valgløftene til Ap må det finnes penger til å doble dette. De ligger allerede i dag bak sine egne lovnader. Det er på langt nær nok penger på bordet til å få dette til, sa Yngve Brox under budsjettdebatten.

Brox viser til beregninger Høyre har gjort som viser at bevilgningene til omsorgssektoren må økes med 18 millioner i 2016, 36 millioner i 2017, 54 millioner i 2018 og 72 millioner i 2019 for å nå målet om 220 nye stillinger.

- Dette er tall rådmannen har gått god for, og jeg ser ikke at flertallet i trondheimspolitikken har lagt inn slike størrelser i sitt opplegg for budsjettet i 2016 og økonomiplanen for denne perioden. Vi i Høyre har lagt inn 18 millioner neste år og dermed doblet rådmannens satsing, sa Brox.

Har regnet nøye

Geir Waage, kommunalråd og gruppeleder for Ap, avviser påstandene fra Brox om mangelfull oppfylling om økt grunnbemanning.

- Dette stemmer simpelthen ikke. Vi har regnet nøye på dette. Selvsagt vet vi hvor mye penger som må til. I vårt budsjettforslag ligger det midler som på fire år skal øke grunnbemanningen med totalt 120 nye stillinger, på toppen av rådmannens 110. Det vil gi 230 nye stillinger, altså vil vårt løfte om 220 bli overoppfylt. For hvert budsjett de neste fire årene skal vi legge på 30 nye årsverk i eldreomsorgen, på toppen av det rådmannen har foreslått. Vi står bak våre løfter, og grunnbemanningen i eldreomsorgen skal opp. Kritikken fra Brox og Høyre er meningsløs, nå må Yngve Brox snart lære seg å regne, sier Geir Waage.

LES OGSÅ: Investerer for 10 milliarder kroner

Slo tilbake mot angrepet

Arbeiderpartiets Rune Olsø brukte sitt innlegg under budsjettdebatten til å slå tilbake mot Høyre, og anklage dem for brutte løfter. Oslø mener realiteten i Høyres forslag er en kutt i grunnbemanningen fordi Høyre vil avvikle prosjektet i kommunen for å øke stillingsandelene for de ansatte – heltidsprosjektet. Olsø mener også Høyre foreslår avvikling av 51 sykehjemsplasser fordi de ikke har endre rådmannens forslag om dette for 2016 i sitt budsjettforslag.

- Men en ting var i alle fall Høyre krystallklar på: Det skulle innføres en eldrekommisjon. «Kommisjonen skal foreta en skikkelig gjennomgang av eldreomsorgen i Trondheim. Vi mener dette haster og vil foreslå det i første møte i den nye bystyreperioden,» lovte Brox i Adresseavisen 6. juli i år. Men Høyre foreslo ikke noen eldrekommisjon på det første bystyremøtet. Ikke i det andre bystyremøtet heller. Eller på det tredje. Høyre legger i dag frem et budsjettforslag som består av over 5 000 ord. Klarer dere å gjette hvor mange ganger den viktige eldrekommisjonen er nevnt? Ingen. Ikke én eneste gang. Ikke med ett eneste ord, sa Rune Olsø da bystyret behandlet budsjettet torsdag kveld.

Bystyrets vedtak for det økonomiske opplegget i 2016 betyr blant annet av det kommer totalt ca. 90 nye stillinger i eldreomsorgen, 11 millioner skal brukes for å øke lærertettheten i fjerdeklassene, det innføres en ekstra time matematikk i uka for fjerdeklassene og skolehelsetjenesten skal styrkes med 5,8 millioner kroner.

Piggdekk som forventet

Ikke uventet er det nå vedtatt at det fra høsten 2016 innføres piggdekkavgift i Trondheim kommune. I budsjettet legges det opp til at kommunen skal sikre seg en inntekt på 23 millioner kroner i året på en slik avgift. I tillegg går en rekke avgifter opp neste år: Renovasjonsavgiften går opp med 36 prosent, Byggesaksgebyret øker med 15 prosent, Eiendomsskatten går opp med 0,2 promillepoeng. Det betyr at skatten på en bolig på120 kvadratmeter øker fra 4469 til 4633.

LES OGSÅ: Dette betyr budsjettet for deg

Bystyret har også besluttet å fjerne den kommunale særordningen med 25 prosent rabatt fra og med barn nummer to i SFO og barnehage. Det skal fortsatt være rabatt på 30 % for familier med to barn i barnehage, og 50 % for familier med tre.

På forsiden nå