Her kan det bli boliger og butikker

Den gamle bussterminalen på Brattøra skal rives og gi plass til buss, boliger og butikker.

Ny bussterminal, lokaler for handel og boliger kan få plass på denne tomta.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Eierne av Trondheim stasjonssenter er i ferd med å sluttføre plane for fremtidig bruk av området øst for gangbrua «Sjøgangen». Opp mot 100 000 kvadratmeter med nybygg kan bli reist som erstatning for dagens p-hus og bussterminal.

Buss, bolig og shopping

Trondheim bussterminal, Rom eiendom og Trondheim kommune som eier det aktuelle området, vil om kort tid lansere utkast til hvordan området kan utnyttes.

- Ny Trondheim sentralstasjon, lokaler for handel, kontorer og boliger er under planlegging, sier Ann-Margrit Harkjerr i Trondheim eiendom, som koordinerer arbeidet for de tre eierne.

Les også: Se hvilket serveringssted som kommer på jernbanestasjonen

Støyutfordringer

Gjeldene reguleringsplan fra 2008 åpner for fem etasjer på tomta, men eierne mener dette er for lav utnyttelsesgrad. Det vurderes å doble byggehøyden. Utredningen som nå gjøres skal avklare hva som er akseptable byggehøyder i området. Jernbaneverket har utrykt skepsis til etablering av boliger nært og over jernbanespor. En av utfordringene med å bygge boliger, er at det medfører strengere støykrav i forhold til lokaler for kontor og handel.

– Vi håper å ha en presentasjon klar før påske, som danner grunnlaget for en ny reguleringsplan for området, sier Harkjerr.

Les også: - Bygg høyere i sentrum og øk antallet boliger

P-huset skal rives og trolig erstattes av parkeringsplasser under bakken.  
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

P-huset skal rives og trolig erstattes av parkeringsplasser under bakken.   Foto: TERJE SVAAN

Disse p-plassene forsvinner når byggearbeidene starter. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Disse p-plassene forsvinner når byggearbeidene starter.  Foto: TERJE SVAAN

Rom eiendom har bygd kontorer og restaurantlokaler på vestsida av «Sjøgangen». På motsatt side kan det bli handelsvirksomhet og boliger i tillegg til ny bussterminal. 

Rom eiendom har bygd kontorer og restaurantlokaler på vestsida av «Sjøgangen». På motsatt side kan det bli handelsvirksomhet og boliger i tillegg til ny bussterminal. 

På forsiden nå