Trøndelagsmøtet:

Sp-ordfører har ikke bestemt seg om fylkessammenslåing

Trønderske politikere og trøndersk næringsliv sier ja til et samlet Trøndelag. – Det overrasker ikke. Næringslivet er ikke så opptatt av grenser, mener Sp-ordfører Ivar Vigdenes.

Senterpartiets markante ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, ser både fordeler og ulemper med en fylkessammenslåing. Men først vil han ha på plass fordelingen av eierskapet i NTE. 

Saken oppdateres.

Et stort flertall av deltakerne på Trøndelagsmøtet vil slå sammen Trøndelagsfylkene, og sier samtidig nei til folkeavstemning. Det viser svarene som Adresseavisen har fått fra 205 av 340 påmeldte. Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet, som er et politisk samarbeidsorgan mellom de trønderske fylkeskommunene samt Trondheim og Steinkjer kommune.

Senterpartiets markante ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, er kanskje en av svært få i eget parti som ennå ikke har bestemt seg for hva han vil.

- Det er både fordeler og ulemper med å slå sammen fylkene. Vi skal behandle saken i formannskapet i neste uke og da vil jeg si hvilket standpunkt jeg lander på.

Les også: LO i Trondheim støtter folkeavstemning

Mange fordeler

Vigdenes leder den største vekstkommunen i Nord-Trøndelag, og medgir at han tenker mye på hva han selv skal mene om fylkessammenslåingen.

- Stjørdal er i en litt annen stilling enn mange andre nordtrønderske kommuner. Vi har større tyngde, og de ti siste årene har vi vokst mer enn alle randkommunene til Trondheim til sammen.

Vigdenes ser flere fordeler med et felles Trøndelag.

- Vi vil stå sterkere interessepolitisk ovenfor nasjonale myndigheter og vi vil også få større evne til å balansere ut Trondheim ved en sammenslåing. Men det er også viktig for Stjørdal at Steinkjer blir godt ivaretatt og vokser. Mesteparten av veksten i årene fremover, og som vil være en forutsetning for vekst i distriktene, vil skje i aksen Trondheim–Steinkjer, mener Vigdenes.

Men Vigdenes er opptatt av eierskapet til NTE.

- Vi har ennå ikke fått fylkesrådets innstilling på deling av eierskapet i NTE. Det må være klart på forhånd, og det må fordeles etter antall innbyggere, er hans klare budskap.

Les også: Stortinget kan si ja i juni


 

 

Nokså vond prosess

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol er heller ikke overrasket over at et stort flertall på Trøndelagsmøtet er positive til en sammenslåing av trøndelagsfylkene.

- De som deltar på dette møtet sitter nærmere prosessen, og ser dagens utfordringer med at vi er organisert som vi er.

Kjerkol tror imidlertid at folk flest i Nord-Trøndelag har et langt mindre positivt syn på å bli stor-trøndere om noen år, enn politikerne og næringslivsfolkene som deltar på Trøndelagsmøtet.

- For mange blir dette en eksistensiell debatt. Folk flest ser ikke utfordringene vi har med verken kommune- eller fylkesgrenser. Jeg synes allerede denne prosessen er i ferd med å bli nokså vond, ikke minst fordi motstanderne har lansert så mange skremmebilder om hva som vil skje dersom de to trøndelagsfylkene slår seg sammen. Jeg håper det skal bli mulig å fortsette denne prosessen uten at det lages nye skremmebilder, sier Kjerkol.

Les også: Vil ha et stort og sterkt Trøndelag

Kan tape mye

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) og fylkesordfører Tore O. Sandvik har satset mye på å få til en fylkessammenslåing. De er ikke overrasket over det klare flertallet for en sammenslåing på Trøndelagsmøtet.

- Trøndelagsmøtet samler de aktørene som i størst grad agerer sammen i Trøndelag. Jeg var på en næringslivskonferanse i Namsos, og også der var det et klart flertall. Dette er de som lever i regionen hvor verken kommune- eller fylkesgrenser spiller noen stor rolle, sier Sandvik.

Han minner om at Høyre og Frp har et primært ønske om å legge ned fylkeskommunen, men at de nå er mer fremoverlent etter initiativene om fylkessammenslåinger.

- Samtlige fylker tar dette på alvor. Vi kan opp med at Trøndelag, som har vært helt i front på dette med muligheter for særfordeler, til slutt blir de som blir tvangssammenslått. Hvis Stortinget legger føringene kan vi tape mye, sier Sandvik.

På forsiden nå