Trondheim bystyre:

Rita vil ikke flytte den politiske makta til Steinkjer

Ola Borten Moe mener Steinkjer bør få både fylkesrådmannen og fylkesordføreren i et sammenslått Trøndelag. Det er ordfører Rita Ottervik uenig i.

Til Steinkjer; Sps Ola Borten Moe fremmet i bystyret et forslag om at Trondheim kommune bør gå inn for at både fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen bør flyttes til Steinkjer dersom Trøndelagsfylkene slås sammen. Det fikk han ikke bystyret med på torsdag kveld. 

Saken oppdateres.

Senterpartiets Ola Borten Moe og Marte Løvik foreslo i en interpellasjon i kveldens bystyremøte at bystyret i Trondheim bør gå inn for fylkesordfører, fylkesrådmann og fylkesmann samlokaliseres på Steinkjer.

LES OGSÅ: Rådmannen krever ordfører og rådmann i Trondheim

- Historien er full av eksempler på ting vi ikke har fått til i Trøndelag. Det går i dag ingen gassledning inn Trondheimsfjorden, det er ikke bygd en psykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital. Samlingen av Trøndelag til ett fylke vil gi oss muligheten til bedre å løfte saker i fellesskap og gjøre dette om til et norges- eller verdensmesterskap – fremfor et kretsmesterskap, sa Ola Borten Moe da han la frem forslaget i bystyret torsdag kveld.

Alle må vinne

- I utredningen som ligger til grunn for videre politisk behandling er det foreslått at Fylkesrådmannen skal legges til Steinkjer og Fylkesordføreren til Trondheim. Det reiser spørsmål om det ikke er riktig av Trondheim kommune å gå inn for at begge funksjoner samles på Steinkjer. I enhver fusjon er det viktig at storebror demonstrerer at alle deler av regionen vil vinne på en sammenslåing. Det er ingen tvil om at en samling av de fylkeskommunale funksjonene løses like godt på Steinkjer som i Trondheim, men at den aktiviteten og de arbeidsplassene de representerer betyr langt mer på Steinkjer enn her. Trondheim står seg på å demonstrere at vi mener alvor med å legge til rette for vekst i hele regionen, heter det i interpellasjonen som Senterpartiets bystyremedlemmer fremmer.

Ola Borten Moe og Marte Løvik mener det kan reises spørsmål ved om det er gjennomførbart at administrativ og politisk ledelse skal legges til forskjellige byer.

- All erfaring tilsier at disse bør samles på ett sted av hensyn til kostnadseffektivitet og et optimalt tjenestetilbud. Videre har Regjeringen varslet at Fylkesmannen skal til Steinkjer, en institusjon som regionalt, folkevalgt nivå uansett må samarbeide tett med. Det kan derfor ikke være riktig at Fylkesordføreren skal ha tilhold i Trondheim, 12 mil unna egen administrasjon og Statens stedlige representant, skriver de i interpellasjonen.

I bystyret fremmet Borten Moe og Løvik et forslag som går ut på at Trondheims høringssvar skal konkludere med at Trondheim vil lokalisere både fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen til Steinkjer.

Bør ligge i Trondheim

Det forslaget er ordfører Rita Ottervik (Ap) uenig i. I sitt svar på interpellasjonen røper ordføreren at hun ikke er interessert i å gi Steinkjer den politiske ledelsen av et samlet Trøndelag.

- Ordføreren mener at Trondheim kommunes samarbeid, og samhandling med fylkeskommunen, best ivaretas ved at den nye fylkeskommunens ledelse blir lokalisert i Trondheim, både politisk og administrativt. Dette styrker Trøndelag i den nasjonale konkurransen, og bidrar slik til bedre balanse mellom Trøndelag og de øvrige regionene, særlig Oslo-, Stavanger- og Bergensregionen. Ordføreren vil ikke støtte interpellantenes forslag om at fylkeskommunens ledelse skal legges til Steinkjer, sa Rita Ottervik.

Oppsiktsvekkende negativt

Ola Borten Moe mener svaret fra Rita Ottervik var oppsiktsvekkende negativt.

- Dette er egnet til å bekrefte de bange anelsene mange har til hvilken rolle Trondheim skal ta i denne prosessen, sa Borten Moe i en kommentar til ordførerens svar. Senterpartiets forslag ble nedstemt i bystyret, og fikk bare støtte fra en av Pensjonistpartiets representanter.

Førstkommende tirsdag skal formannskapet i Trondheim behandle høringsuttalelsen rundt sammenslåingen av Trøndelag til en region. Rådmannen har allerede innstilt på at Trondheim kommune slår fast at de mener at den politiske og administrative ledelsen av en slik region bør lokaliseres til Trondheim.

Aps Rune Olsø fremmet et forslag som støtter intensjonen om et samlet Trøndelag.

«Bystyret er positiv til et samlet Trøndelag, og viser til at Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har en intensjonsavtale. Rådmannen legger frem egen sak om dette for Formannskapet», heter det i forslaget.

Aps forslag ble vedtatt med 51 stemmer mot 16.

Et forslag fra Rødt som la opp til at Trondheim kommune skulle gå inn for at sammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag må avgjøres med folkeavstemning i begge fylkene, ble nedstemt av bystyret.

På forsiden nå