- Unikt samarbeid mellom studenter og forskere

Organisasjonen Concerned Students har kommet til Trondheim.

Erling Fjeldaas, Sofie Møller, Erika Kristine Ribu og Andrea Arntzen Nistad er alle medlemmer i Concerned Student. Her avbildet under stiftelsen av avdelingen i Trondheim.  Foto: Concerned Students Trondheim

Saken oppdateres.

- Studentstemmen er en kraftig stemme, og et samlet nasjonalt nettverk med både forskere og studenter kan ha stor betydning, sier Erling Fjeldaas, leder for Concerned Students Norway.

Organisasjonen er for studenter som er opptatt av klima og miljø. Studentorganisasjonen samarbeider tett med Concerned Scientists Norway, et nettverk av forskere som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Nå har den akademiske, tverrfaglige organisasjonen for studenter også kommet til Trondheim.

- Vi tenkte at det hadde vært veldig kult å gjøre noe selv, sier Sofie Møller.

LES OGSÅ: - Nå slåss vi for klima

Engasjerte studenter

Møller forklarer at oppstarten av avdelingen i Trondheim har vært basert på tilfeldigheter. Initiativet kom sammen med Andrea Arntzen Nistad, og de miljøengasjerte jentene studerer begge ved sivilingeniørutdanningen energi og miljø på NTNU.

- Frivilligheten blant studenter er upåklagelig. Vi tror det vil bli lett å rekruttere folk, med så mange studenter med meninger og energi å ta av, sier hun.

Gjennom et søskenbarn av Nistad ble de introdusert for Concerned Students, og siden har jentene hatt tett kontakt med organisasjonen.

LES OGSÅ: Leserinnlegg: Har Trondheims studentmiljø blitt en Asker-ghetto?

- Inspirerende samarbeid

I september 2013 dannet Erling Fjeldaas og Lars Engebretsen Concerned Students Norway. Jusstudentene i Oslo savnet en studentforening som hadde fokus på miljø- og klimaspørsmål også i juss-faget.

- Organisasjonene bryter en vegg mellom studenter og forskere, og samarbeidet byr på gjensidig inspirasjon, sier Fjeldaas.

Lederen påpeker at klima- og miljøspørsmål er altomfattende, og at tverrfaglige prosjekter og diskusjoner er viktig. Organisasjonen er ikke en aktivistisk gruppe, men han forklarer at de jobber mer grunnleggende og langsiktig.

Avdelinger i fem byer

Ifølge Møller har studentmiljøet i Trondheim mange engasjerte studenter. Med en stor studentgruppe i byen er det mange miljøinteresserte å ta av.

- Vi vil ha et informasjonsmøte så snart som mulig, der vi vil jobbe for å få tak i folk fra mange ulike studieretninger for å ivareta tverrfagligheten, sier Møller.

I dag har nettverket i overkant av 60 aktive medlemmer, spredt over ulike byer. Brorparten holder til i Oslo, men også Bergen, Ås og Trondheim har egne avdelinger. En avdeling i Tromsø er også i startfasen.

LES OGSÅ: Erna Solberg åpnet Enovakonferansen

Tverrfaglige aktiviteter

Frem til nå har studentorganisasjonen hatt flere forskjellige tverrfaglige aktiviteter og arrangementer. I Bergen har de arrangert såkalte «rundebordsdiskusjoner», der forskere fra ulike fagfelt blir invitert for å diskutere klimaspørsmål med studentene.

- Dette har blitt kjempepopulært. I begynnelsen kom 8–9 studenter. Nå kommer det rundt 30 studenter til disse diskusjonene, sier Fjeldaas.

LES OGSÅ: Trønderske bedrifter leverer klimaløsninger

I Oslo har organisasjonen blant annet arrangert bedriftsbesøk til grønne arbeidsplasser.

- Vi ønsker at studentene skal ta med seg miljøengasjementet inn i arbeidslivet også, sier han.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå