Formannskapet i Trondheim:

Aksepterer kjønnsdelt svømmeundervisning

Formannskapet i Trondheim vil ikke stanse Huseby skoles praksis med å dele svømmeundervisningen i egne jente og guttegrupper.

Akseptabelt: Kommunaldirektør Gunn Røstad mener det er akseptabelt Huseby skole har valgt å dele svømmeundervisningen i egne gutte- og jentegrupper.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev 19. januar om at Huseby skole i Trondheim hadde valgt å kjønnsdele svømmeundervisningen for 9. klassene. Dette kom i stand etter at elever selv tok initiativ til dette. Flere av jentene tok kontakt med skolen og ba om dette fordi de ikke ville delta i svømmeundervisning sammen med gutter fordi de følte kroppspress.

LES OGSÅ: Kjønnsdeler undervisningen på grunn av kroppspress

Dette fikk Frp til å ta opp saken i formannskapet. Frp spurte kommunaldirektør Gunn Røstad om kommunen aksepterer kjønnsdelt undervisning. Frp fremmet samtidig forslag om at kjønnsdelt svømmeundervisning ikke kan aksepteres.

Hensiktsmessig ordning

Kommunaldirektør Gunn Røstad svarte i formannskapet tirsdag. I følge kommunaldirektøren er det ingen av skolene i Trondheim som praktiserer gjennomgående kjønnsdelt undervisning i kroppsøving.

- Det er ikke en praksis som er i samsvar med opplæringsloven og ikke noe som er akseptert praksis i trondheimsskolen. Men Trondheim kommune tillater at skolene gjennomfører ulik organisering av gruppene i ulike undervisningsopplegg. I dette tilfellet har elever på niende trinn på Huseby skole rettet en henvendelse til skolens ledelse, som gjennom samtale med tre av fire av gruppene på trinnet, kom frem til at kjønnsdeling i de fire svømmeøktene som skulle gjennomføres var en hensiktsmessig organisering. På 8. trinn på samme skole har det ikke kommet tilsvarende henvendelse fra elevene, og svømmeopplæringen praktiseres kjønnsblandet, sa Røstad i formannskapet.

LES OGSÅ: - Ikke den beste løsningen å skille gutter og jenter

Skolens frihet

Rådmannen mener mener at kjønnsdelt svømmeundervisning, i det begrensede omfanget som saken ved Huseby skole handler om, bør være et valg som ligger innenfor skolens ”frihet til tilnærming” og utøvelse av profesjonelt skjønn.

- Forutsetningen er at det vurderes som innenfor det som det gis anledning til i opplæringsloven, og at en slik organisering anses som pedagogisk forsvarlig. En slik vurdering ligger hos lærere og rektor, sier rådmannen i sitt svar.

Forslaget fra Frp om at politikerne skal sette ned foten for praksisen ved Huseby skole ble nedstemt, og fikk bare Frps ene stemme da formannskapet behandlet spørsmålet. Kommunalråd Marek Jasinski fremmet på vegne av Ap, Høyre og MDG et alternativt forslag.

- Formannskapet fastslår at kjønnsdelt undervisning som hovedregel ikke skal forekomme i trondheimsskolen. Unntak fra dette kan kun gjøres dersom det foreligger en alvorlig situasjon – eksempelvis knyttet til mobbing – og kun når det ansees faglig riktig og har støtte hos foreldre og elevgruppen. Dersom slike unntak forekommer skal rådmann og skole sørge for å iverksette tiltak for å løse opp i situasjonen og etablere felles undervisning så raskt som mulig. Kjønnsdelt undervisning aksepteres ikke som et varig tiltak, heter det i forslaget som flertallet i formannskapet vedtok tirsdag.

LES OGSÅ: - Skuffende at kjønnsdeling er aktuelt

- Forslaget fra Frp er for strengt. Det finnes tilfeller der lærerne og skolene er nødt til å gripe inn for å få gjennomført undervisningen. Da kan det være riktig å dele opp klassen i jente- og guttegrupper. Det må være anledning til å bruke skjønn der pedagogiske forhold taler for det, sa Høyres kommunalråd Ynge Brox.

LES OGSÅ: Podkast: OmAdressert om kroppspresset

På forsiden nå