Ønsker samisk barnehage i Trondheim

Samiske foreninger i Trondheim har møtt varaordføreren etter at at flere samer opplevde hets på den samiske nasjonaldagen. De ønsker at samisk kultur skal bli mer synlig i Trondheim. Blant annet en samisk barnehage.

  Foto: RUNE PETTER NESS

Saken oppdateres.

- Vi ønsker å gjøre samisk kultur mer synlig, og at det vises at Trondheim også er en samisk by, sier Kristin Sara, leder i Samisk Rom Trondheim.

Kristin Sara var en av dem som opplevde å bli ropt til og ledd av da hun gikk i sin samiske nasjonaldrakt i Trondheim sentrum på den samiske nasjonaldagen 6. februar. (Pluss)

I dag møtte Sara og representanter for fire samiske organisasjoner varaordfører Hilde Opoku (MDG). Opoku reagerte da hun leste om reaksjonene Sara og flere andre ble møtt med.

- Det som skjedde i Midtbyen viser hvor viktig det er å få synliggjort samisk kultur i Midt-Norge, og slik øke respekten og forståelsen for den, sa Opoku.

Ønsker samisk i barnehagen

Sara tok blant annet opp en hjertesak for det samiske miljøet.

- En sak som har ligget på agendaen ganske lenge, er å få på plass en barnehage som legger vekt på samisk språk- og kulturtilbud. Hvordan det skal fungere, må vi komme tilbake til. Det kan for eksempel være en avdeling, men det skal være mulig å ha samisk i en barnehage. Dette har vært et ønske, og vi må prøve å få til et samisk foreldrenettverk som kan være pådriver i arbeidet, sier Sara, som synes møtet med Opoku var veldig positivt.

Positive reaksjoner etter ubehagelig episode

Flere medier har tatt tak i hetsen Sara og hennes venner opplevde etter at Daniel Johansen skrev innlegget «Lørdagskveld og samehets» i Adresseavisen.

- Hvilke reaksjoner har du fått i ettertid?

- Vi har fått veldig mye positive reaksjoner på Facebook. Vi ser at det har blitt delt, og at media har tatt tak i det, sier Sara.

Ida Marie Bransfjell er prosjektleder for Tråante 2017, og var også til stede på møtet. Tråante er hundreårsjubileet for det første sametinget i Norge i 1917, og Trondheim blir vertskapsbyen for jubileet.

- Jeg kjenner godt til hendelser som den i helga, og det er synd at det må slikt til for å synliggjøre samisk kultur, men vi setter stor pris på å bli invitert til møtet, sier Bransfjell.

LES OGSÅ: - Jeg må nesten tenke etter: Har jeg noen gang opplevd å gå gjennom Trondheim by i samiske klær, uten å bli utsatt for hetsing? Nei, faktisk ikke (Pluss)

Jubileet var et viktig tema på møtet.

- Sammen skal vi som var til stede jobbe for jubileet og mobilisere aktører både i regionen og nasjonalt. Vi håper at alle deltar ut fra sine forutsetninger. Vårt overordnede mål er å synliggjøre samisk kultur, historie og språk, og det er mange måter dette kan gjøres på, sier Bransfjell.

Vil ha framdrift

Varaordfører Hilde Opoku sier at kommunen nå vil få fart på arbeidet med å få synliggjort samisk kultur i Trondheim.

- Jeg skal etterspørre framdriftsplaner for satsing på skole og barnehage. Også vil vi be kulturinstitusjoner om å løfte fram neste års begivenhet. Kanskje kan vi få Olavshallen med på laget om en festforestilling, sier Opoku.

- Tror du mer kunnskap om samisk kultur kan forebygge hendelser som den som skjedde i helga?

- Å øke respekten og forståelsen, tror jeg vil hjelpe på. Jeg tror det er veldig få i landsdelen vår som vet at vi bor i et samisk kjerneområde. En barnehage blir først og fremst for barn med samisk som morsmål, men satsing i skolen vil inkludere alle barn. Dette må ikke bare bli en jippo, men en helhetlig satsing, sier Opoku, og viser til at kunnskap om samisk kultur er inkludert i skolens læreplaner.

Varaordfører Hilde Opoku møtte representanter fra flere samiske organisasjoner fredag. Fra venstre: Daniel Johansen, Per Kåre Grønvold i Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening, varaordfører Hilde Opoku, Kristin Sara fra Samisk Rom, Kristine Sara fra Åarjel-saemiej Gielh (Sørsamiske røster), og prosjektleder Ida Marie Bransfjell. 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

Varaordfører Hilde Opoku møtte representanter fra flere samiske organisasjoner fredag. Fra venstre: Daniel Johansen, Per Kåre Grønvold i Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening, varaordfører Hilde Opoku, Kristin Sara fra Samisk Rom, Kristine Sara fra Åarjel-saemiej Gielh (Sørsamiske røster), og prosjektleder Ida Marie Bransfjell.  Foto: RUNE PETTER NESS

På forsiden nå