- Konteineren kunne rett og slett ha falt av

En vogntogfører ble stanset i kontroll med helt løs container.

Flere lovbrudd ble oppdaget i kontroll på Sandmoen i Trondheim denne uken.  Foto: STATENS VEGVESENS KONTROLLGRUPPE I SØR-TRØNDELAG

Saken oppdateres.

En vogntogfører ble mandag denne uken stanset i kontroll på Sandmoen i Trondheim med alle fire låsene på konteineren løs.

- Dette er svært alvorlig, og utgjør en stor risiko for andre bilister og ikke minst myke trafikanter, sier leder for Statens Vegvesens kontrollgruppe i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.

LES OGSÅ: Mistet containeren og førerkortet ved IKEA

- Kunne falt av

Moen forteller at det fra tid til annen oppdages vogntog med en eller to løse konteinerlåser, men at det heldigvis er sjeldent de ser tilfeller der ingen av låsene er festet.

- Det som antakelig har skjedd er at føreren har byttet om på containere, og rett og slemt glemt å feste de igjen. Konteineren kunne rett og slett ha falt av.

Forholdet anmeldes, og politet valgte å reagere på forholdet med førerkortbeslag.

- Jeg har ikke noe informasjon om det ennå, men regner med at det kan være snakk om et forelegg også, sier Moen.

Flere brudd oppdaget

I samme kontroll opplevde kontrollgruppen også at en fører unnlot å stanse for kontrollen.

- Det hender at noen rett og slett ikke ser skiltet som varsler om kontrollen, men vi anser dette som et bevisst valg om å kjøre forbi, sier Moen.

Han forteller at dette dessverre er noe som skjer ofte, men at førerne hentes inn der det er mulig. Det var tilfellet for føreren som prøvde å kjøre forbi mandagens kontroll, som nå sanksjoneres med anmeldelse og forelegg.

Natt til onsdag ble det foretatt en ny kontroll, og heller ikke denne gangen gikk alt som det skulle.

- Vi opplevde blant annet å ta en fører som kjørte med en annen manns sjåførkort. Sjåførkortet registrerer all kjøringen, og å bruke en annen persons kort er en grov manipulasjon for å skjule at man kjører mer enn det som er lovlig.

Også dette anses som et alvorlig brudd på bestemmelser. Statens Vegvesen valgte å anmelde forholdet til politiet, som i neste omgang avgjør hvorvidt føreren må betale forelegg.

Ingen av de fire låsene på containeren var festet. 
        
            (Foto: STATENS VEGVESENS KONTROLLGRUPPE I SØR-TRØNDELAG)

Ingen av de fire låsene på containeren var festet.  Foto: STATENS VEGVESENS KONTROLLGRUPPE I SØR-TRØNDELAG

På forsiden nå