En milliard ekstra til sykkelekspressveg

Statens vegvesen vil prioritere sykkelekspressveg mellom Heimdal og Rotvoll.

En ekstra milliard til ekspressykkelveger i Trondheim er blant forslagene fra Statens vegvesen i plangrunnlaget for ny nasjonal transportplan.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Mandag kom transportetatene med sine forslag til hva de mener det bør satses på av veger og sykkelveger i Midt- Norge. Blant annet vil man bruke en ekstra milliard på en ekspressveg for sykler i Trondheim.

- Folk vil sykle fort

- Vi mener en sykkelekspressveg mellom Heimdal/Rosten via Sluppen til Rotvoll og Reppe vil være et klimavennlig tiltak som vil bremse trafikkveksten og hindre økt luftforurensing i byen. Dette skal være høykvalitetsveger der man kan sykle fort. Det vil være en effektiv måte å knytte sammen store boområder og arbeidsplassområder. Elsykkel-salget har eksplodert og mange andre har også et ønske om å sykle fort og effektivt, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Håvard Austvik.

Denne milliarden kommer i tillegg til den ferske bymiljøavtalen der staten går inn med om lag 3,8 milliarder kroner fram til 2023.

Les mer: Vil bruke 8 milliarder på superveier for syklister

- Blir dette en helt ny sykkelveg?

- Det vil i all hovedsak være nye sykkelveger. Traseer og utforming må avklares gjennom planlegging, sier Austvik.

Grunnlaget som ble lagt fram mandag skal være et utgangspunkt for politikerne når de skal gjøre de endelige prioriteringene i nasjonal transportplan 2018-2029.

Andre store prosjekter i Trondheim og Trøndelag

  • E6 Jaktøyen-Sentervegen, midler til sluttføring
  • Rv.706 Nordre avlastningsveg, refusjon – midler i tråd med avtale med Trondheim kommune
  • Rv.706 Sluppen-Stavne 1,1 mrd kroner (300 mill fra Miljøpakken)
  • Skredsikring i E6 Drivdalen - 400 millioner kroner
  • Utbedring av Rv3 Tynset - Ulsberg 500 millioner kroner (behov: 5 mrd)
  • Utbedring av veg E14 Stjørdal - Meråker - 2,9 mrd kroner
  • Utbedring E6 Åsen - Steinkjer -7,1 mrd kroner (5,3 mrd i bompenger)
  • E6 Snåsa - skredsikring Langnesberga 360 millioner kroner
  • E6 Vindåsliene- Korporalsbrua, midler til sluttføring

Les mer: Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan

Når det gjelder utbygging av E6 Ranheim - Åsen og E6 Melhus - Ulsberg er det to av de åtte prosjektene som det stortingsopprettede selskapet Nye veger AS har ansvaret for. De skal komme med sin strategi for utbygging senere denne uken.

På forsiden nå