- Vi skal ikke ha minuttomsorg

Ordfører Rita Ottervik (Ap) var svært tydelig da formannskapet behandlet saken om blinde Ida Sødahl Utne som kun fikk tolv minutters hjelp i uka.

Tolv minutters hjelp var alt Ida Sødahl Utne fikk tilbud om fra Trondheim komune. - Jeg er ikke imponert over kommunaldirektørens svar på hvilke vurderinger som lå til grunn for tilbudet jeg fikk, sier Sødahl Utne. 

Saken oppdateres.

I forrige uke fortalte Adresseavisen om blinde Ida Sødahl Utne (25) som har fått avslag på sin søknad om en brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å avlaste seg selv og familien i hverdagen. Tilbudet fra kommunen var tolv minutters hjelp hver uke, fem minutter til klesvask og sju til renhold av leiligheten. Saken er nå klaget inn til Fylkesmannen.

Ida Sødahl Utne var den aller første som ankom tirsdagens formannskapsmøte. Der skulle kommunalråd Yngve Brox (H) ta opp saken hennes.

- Jeg er litt usikker på hva jeg kan forvente her. Det som skjer her får kanskje ikke så stor betydning for min sak, men når det blir oppmerksomhet rundt dette, kan det kanskje hjelpe andre i min situasjon i fremtiden. Jeg stiller med et åpent sinn for å høre hva politikerne har og si – og hva kommunaldirektøren svarer, sa Sødahl Utne til Adresseavisen før møtet.

LES OGSÅ: - Rekker ikke mye vask på sju minutter

- Uforståelig

Høyres Yngve Brox stilte spørsmål om hvilke vurderinger som lå til grunn da Sødahl Utne ble tilbudt tolv minutters hjelp i uka.

- Hadde jeg kun brukt sju minutter på å vaske huset mitt, hadde det ikke sett ut! Det vet jeg for så vidt fra tida jeg var student. Jeg hadde heller ikke klart å vaske klær på fem minutter. Den nye veilederen for brukerstyrt personlig assistent sier at brukeren skal gjøres i stand til å studere og jobbe, og det kan virke som kommunen ikke har tatt inn over seg denne endringen, sa Brox.

Venstres Jon Gunnes mente kommunen ikke evnet å se de individuelle behovene i saken.

- Det hun blir tilbudt av hjelp er noe helt annet enn det hun har bedt om, og det framstår nesten uforståelig for oss, sa Venstre-toppen.

LES OGSÅ: Krever veileder for BPA i Trondheim kommune

- Har vi minuttomsorg?

Frps Elin Marie Andreassen lurte på hva slags handlinger som kunne utføres på sju minutter.

- Jeg har erfaring med at det ikke blir særlig rent med sju minutters vask i uka. Hva gjør man når man vasker i sju minutter?

Ordfører Rita Ottervik uttrykte stor overraskelse over at kommunen opererer med hjelpetiltak målt i antall minutter.

- Vi vil ikke ha en minuttomsorg i kommunen. Kommunen skal vedta konkrete hjelpetiltak – ikke antall minutters omsorg, fastslo Ottervik.

- Vi har ofte hørt om stoppeklokkeomsorg. I dette tilfellet får man knapt tid til å starte klokka. Dette er en sak vi kommer til å følge, den er prinsipielt viktig, mente Høyres Yngve Brox.

LES OGSÅ: Kjemper for å kunne leve som andre

- Saksbehandlere med høy utdanning

Kommunaldirektør Helge Garåsen ville ikke gå inn i vurderingene i den konkrete saken.

- I alle saker gjøres det individuelle vurderinger ut ifra et standardskjema for kartlegging av behov. Det er også møter mellom bruker og saksbehandlere som skal sikre at individuelle behov ivaretas. Saksbehandlerne som avgjør dette har minimum tre års høyskoleutdanning, ofte også videreutdanning. De arbeider i team slik at alle kan få kollegaveiledning og innspill i saker de arbeider med. I kompliserte saker arbeider ofte to saksbehandlere sammen. Det er også satt sammen en gruppe på tvers av helse- og velferdskontorene i byen som skal kvalitetssikre vedtak om brukerstyrt personlig assistanse. Dette skal sikre likt skjønn uavhengig av hvor i byen du bor, sa kommunaldirektør Garåsen.

Han la til at i saken til Ida Sødahl Utne var behovet for tjenester vurdert til å være av et så marginalt omfang at det ikke var hensiktsmessig å organiseres som BPA.

- Rådmannen vil nå gå gjennom retningslinjer for praktisk bistand opp mot de nye forskriftene. Da vil vi se om det er behov for en justering av praksisen, avsluttet kommunaldirektøren.

LES OGSÅ: Funksjonshemmede provosert av regjeringen

- Flau på Idas vegne

Ida Sødahl Utne forlot formannskapet sammen med brukerrepresentant i Norges Handikapforbund, Håvard Ravn Ottesen.

- Det ble hvert fall en engasjert debatt og det er jeg glad for, smilte hun.

- Jeg blir flau på Idas vegne. Kommunen administrerer minutter ut ifra samme standard som de gjør for eldre pleiepasienter. Hun er 25 år, og det er lenge til hun er 67. Hun ønsker å være en positiv bidragsyter i mange, mange år framover, men kommunen er med på å sykeliggjøre henne, sa Ottesen.

Ikke imponert over svar

Ida håper at saken hennes kan bidra til en holdningsendring.

- Vi trenger en holdningsendring, og forhåpentligvis kan dette bidra til det. Politikerne i formannskapet hørtes fornuftige ut, men jeg ble ikke veldig imponert over holdningen til kommunaldirektøren. Det er greit at saksbehandlerne har utdanning, men de bør likevel se helheten. Tolv minutters hjelp rekker jo ikke til noe som helst. Jeg synes heller ikke saksbehandlingen har vært god, jeg snakket kun med en saksbehandler i en time.

- Har du håp om at saken din får et positivt utfall til slutt?

- Jada. Jeg har ingen planer om å gi opp. Jeg håper fylkesmannen er mindre sneversynt enn kommunen i denne saken.

LES OGSÅ: Et smålig kutt som rammer de svakeste

Dette er saken
 • 29. februar skrev Adresseavisen om 24 åringen Ida Sødahl Utne. Hun er blind, og har fått avslag på søknad om BPA. Hun søkte om 20 timer per uke.
 • Trondheim kommune tilbyr Sødahl Utne 12 minutter hjelp i snitt per uke til renhold og vask av klær. De vurderer at Sødahl Utnes bistandsbehov er for lite til å organiseres som BPA.
 • Sødahl Utne har klaget på vedtaket, og saken er til behandling hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 • Saken har skapt debatt og engasjement. Blant annet har ULOBA, Norges Blindeforbund, Trondheim kommune og Yngve Brox (H) uttalt seg om saken i Adresseavisen.

Dette er BPA:

 • Med BPA-ordning kan du selv bestemme hvem som skal være assistenter, hva de skal bistå med og til hvilke tider.
 • Retten til brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til BPA.
 • Langvarig behov defineres som behov ut over to år.
 • Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.
 • Kommunen skal fastlegge hvor mange timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle.
 • Kilder: lovdata.no/Norges Handikapforbund/Rundskriv om rettighetsfesting av BPA
Kommunalråd Yngve Brox husker da han var student: - Hadde jeg kun brukt sju minutter i uka på å vaske huset mitt, hadde det ikke sett ut! 

Kommunalråd Yngve Brox husker da han var student: - Hadde jeg kun brukt sju minutter i uka på å vaske huset mitt, hadde det ikke sett ut! 

Ordfører Rita Ottervik var ikke klar over at kommunens saksbehandlere opererte med hjelpetiltak målt i minutter. 

Ordfører Rita Ottervik var ikke klar over at kommunens saksbehandlere opererte med hjelpetiltak målt i minutter. 

På forsiden nå