Nye NTNU lyser ut de første lederstillingene

NTNU søker etter to dekaner og to viserektorer. Dette er de første lederstillingene som er lyst ut etter fusjonen.

Søker nye sjefer: Nå lyser NTNU ut de første lederstillingene i det fusjonerte universitetet. 

Saken oppdateres.

I NTNU arbeider folk på spreng for å få på plass en ny organisasjon etter at NTNU slo seg sammen med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fra 1. januar i år. Fra neste årsskifte skal den nye organisasjonen være på plass.

Nå lyser NTNU ut viserektorstillinger i Gjøvik og Ålesund og dekanstillingene for det nye økonomifakultetet og for helsefakultetet. Alle disse lederstillingene har søknadsfrist 3. april, og de nye lederne skal være på plass 1. januar 2017.

LES OGSÅ: – 2016 blir et krevende og arbeidsomt NTNU-år

Viserektorer i Ålesund og Gjøvik

- Både i Gjøvik og Ålesund er de tidligere rektorene der ansatt som viserektor ut dette året, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Nå har styret bestemt at NTNU skal ha viserektor begge disse stedene. Derfor blir stillingene lyst ut nå.

- Viserektorene skal representere NTNU regionalt i Gjøvik og Ålesund, særlig med tanke på kontakt med arbeids- og næringslivet der. I tillegg får viserektor en koordinerende funksjon, sier Munkeby. Det vitenskapelige arbeidet skal ledes av seksjoner og institutter i Gjøvik og Ålesund som hører under fakultet ledet i Trondheim.

LES OGSÅ: Jubel blant økonomene

Dekaner for helse og økonomi

De to dekanstillingene som er lyst ut, er for det helt nye fakultetet for økonomi og for helsefakultetet med det gamle medisinfakultetet fra NTNU, samt sykepleierutdanning og andre helsefagutdanninger.

- Siden økonomi er et helt nytt fakultet, har det ingen dekan. På dagens medisinfakultet har dekanen kontrakt ut året. Derfor var det naturlig å lyse ut disse stillingene først.

LES OGSÅ: Økonomene vant, nederlag for lærerutdanningen på Rotvoll

Ledere på åremål

Ida Munkeby sier at de øvrige dekanene på gamle NTNU sitter ut åremålet sitt. Åremålene går ut sommeren 2017. Det haster derfor ikke slik med å lyse ut disse stillingene.

Alle stillingene blir lyst ut på åremål for fire år og har søknadsfrist 3. april.

LES OGSÅ INNLEGGET: Det har kanskje gått hus forbi for de fleste at arkitekturfakultetet ved NTNU nettopp har gjennomlevd en skjebnetime.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, her sammen med NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, her sammen med NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

På forsiden nå