Skjerper rutinene for jernbanen ved ugunstig vær

Nå følger Jernbaneverket opp ulykken der et tog braste inn i endebutten ved Trondheim sentralstasjon.

Toget fra Røros klarte ikke å stanse da det kom til stasjonen i Trondheim. Nå skjerper Jernbaneverket rutinene.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Seks personer ble lettere skadd, da et NSB-tog kolliderte med endebutten i spor 23 på Trondheim sentralstasjon 9. februar i fjor.

Statens havarikommisjon for transport fant seinere ut at glatte skinner var årsaken til ulykken.

Helga før hadde uværet «Ole» herjet i Trøndelag, og sjøvann blåste inn over stasjonsområdet. Det førte til et belegg på skinnene.

LES OGSÅ: Vet hva som gikk galt da toget braste inn i endebutten

Risikoforhold

Undersøkelsen viste blant annet at Jernbaneverket ikke hadde et tilstrekkelig system for å avdekke glatte skinner, og havarikommisjonen anbefalte Jernbaneverket å «gjennomgå sin instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner, slik at risikoforhold ved kystnære områder blir identifisert og nødvendige tiltak blir iverksatt».

Nå har Jernbanetilsynet fulgt opp denne rapporten, og pålagt Jernbaneverket å gi svar på flere forhold knyttet til den spesielle ulykken på Trondheim sentralstasjon.

Tilsynet vil ha en fremdriftsplan for den varslete endringen av «Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner», slik at den påpeker risikoforhold ved kystnære områder og sterk vind.

Videre vil tilsynet vite hvilke tiltak Jernbaneverket skal gjennomføre for hele landet, og hvilke frister som er satt for gjennomføringen.

LES OGSÅ: Politiet bruker Facebook til å etterlyse vitner til togulykke

Oppdaterer instruksen

Jernbaneverket gjør det i sitt svar klart at de har besluttet å oppdatere den nasjonale instruksen for tiltak ved ugunstig vær, i stedet for å påpeke risikoforholdene i lokale instrukser.

Oppdateringen var ikke tatt inn i styringssystemet da Jernbaneverket sendte sitt svar 10. mars i år, men det står i brevet at dette «vil gjennomføres de kommende dagene».

Etter oppdatering av «Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner», skal eiere av lokale instrukser vurdere om det også er behov for å oppdatere de lokale instruksene. 

LES OGSÅ: På dette toget sitter Norges mest fornøyde kunder

Felles logg

Denne vurderingen skal gjøres innen 14 dager etter at den oppdaterte nasjonale instruksen er tatt inn i Jernbaneverkets styringssystem.

Hensikten med instruksen er å hindre at kritiske tilstander, som følge av ugunstig vær, får sikkerhetsmessige konsekvenser for infrastrukturen.

Jernbaneverket har også besluttet at det skal etablereres en felles logg for værvakt og administrasjonsvaktens beslutninger.

Denne loggen skal igjen kobles mot BaneData.

Følg Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter.

På forsiden nå