Bystyret trumfet gjennom den grønne streken

Småpartiene kjempet hardt, men Ap brøt med sine venner. Ap og Høyre slo seg sammen, og avgjorde hvilke landbruksområder som skal vernes for fremtidig utbygging.

Saken oppdateres.

Et stort mindretall i bystyret hadde ønsket å gå mye lenger. De foreslo å legge inn ytterligere 10 000 dekar dyrket mark i verneområdet, men ble nedstemt av Høyre og Ap.

LES OGSÅ (PLUSS): Ap og Høyre sikret flertall for mindre jordvern

Det er lite som skaper så stort engasjement i bystyret som debatter om byutvikling og jordvern. Bystyret i Trondheim behandlet torsdag kveld planen «Grønn strek» som legger planer for hvor fremtidig bolig- og næringsutvikling skal skje, og hvor det skal være dyrket mark og matproduksjon i årene som kommer.

Snudde ryggen til

Forut før møtet var det klart at Ap hadde snudd ryggen til sine faste samarbeidspartnere i bypolitikken. Etter valget skrev Ap samarbeidsavtale med Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV, V, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet (PP) om hvilke politiske linjer byen skal styre etter. Der var de enige om å innføre en grønn strek, men avtalen sa ingen ting om hvilke områder som skulle vernes.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Grønn fasade lite verd

I forhandlingene forut for bystyrets behandling torsdag klarte ikke Ap og samarbeidspartiene å bli enige om hvor den grønne streken skal gå, og dermed var det Høyre som ble samarbeidspartner for Ap i denne saken.

Setter matjord i spill

Varaordfører Hilde Opoku mener Arbeiderpartiet er med på å sette 10 000 dekar matjord i spill gjennom å ikke innlemme områder øst og sør for sentrum i den grønne streken.

- Det er helt uforståelig for oss at nettopp Arbeiderpartiet hindrer langsiktig vern av det som er igjen av LNF- regulert matjord i Trondheim. Når regjeringa har svekket vernet, er det i sterk trondheimstradisjon å ta lokalt ansvar. Vi har bygd en by som ligger midt i matfatet. De flekkene med jord som fortsatt er igjen, er viktigere enn noen gang før. Når de nasjonale myndighetene ikke tar godt nok vare på denne jorda, så må dette sikres lokalt, sa varaordfører Hilde Opoku (MDG) da hun presenterte mindretallets forslag.

- Ap setter 10 000 dekar matjord i spill, når de signaliserer til grunneiere at deler av dagens LNF-områder på forholdsvis kort sikt kan bli omregulert, sa varaordføreren.

LES OGSÅ: Strammer inn på streken

Langsiktighet viktigst

Arbeiderpartiets gruppeleder, Geir Waage, måtte tåle angrep fra partiene han vanligvis samarbeider med.

SVs Ottar Michelsen mener Ap har «shoppet» flertall med Høyre i denne saken fremfor å jobbe sammen med sine politiske venner for å skape et flertall. KrFs Geirmund Lykke kan ikke forstå hvorfor Ap er så opptatt av å skape nye boligområder i randsonen, og mener kommunen allerede har tomteområder som holder i 40-50 år frem i tiden uten å ta i bruk matjord.

Waage mener det er langsiktighet og forutsigbarhet rundt vern av dyrket mark som er viktigst når man lager en slik plan. Waage viste til tidligere vedtak om varig vern av dyrket mark på østsiden av byen (Granåsen gård) som noen år etterpå ble omregulert av et enstemmig bystyre til boligformål fordi befolkningsutviklingen gjorde det nødvendig.

- Streken skal gi en forutsigbar byutvikling og forutsigbarhet for landbruket i Trondheim. Formålet skal være å verne dyrka mark – ikke være til hinder for at gårdsbruk skal kunne videreutvikle næringsgrunnlaget sitt. Vi står overfor en rekke spennende byutviklingsprosjekter i Trondheim i årene som kommer, med store endringer på både Nyhavna, Tempe og Sluppen – områder som i dag huser nær 4000 arbeidsplasser, sa Waage.

Aps gruppeleder la vekt på at det må være områder disponible slik at man har næringsareal å tilby i årene som kommer.

- Vi vil legge til rette for vekst og flere arbeidsplasser i Trondheim. Det krever mer næringsareal. Vi vil føre en offensiv boligpolitikk. Og selv om det per nå ser det ut til at byen har nok boligareal for flere år framover, vet vi at det vil komme et tidspunkt der behovet for mer areal igjen er der, sa Waage da han argumenterte for flertallets forslag.

LES OGSÅ (KOMMENTAR:) - Nå eller aldri for jordvern i Trondheim

Tre områder vernes

Vedtaket som Ap og Høyres representanter i bystyret nå har sikret flertall for betyr at tre områder i Trondheim kommune legges inn under den grønne streken. Byneset, Bratsberg og Leinstrand har med vedtaket fått varig vern som dyrket mark.

Mindretallet har vært spesielt opptatt av at også områder øst for byen, Ranheim, Charlottenlund, Dragvoll og på Tiller skulle legges inn under dette jordvernet, i tillegg til Byneset, Bratsberg og Leinstrand. I forslaget fra mindretallet het det:

«Den grønne streken omfatter følgende områder, som avgrenset i meldingen: Være/Ranheim/Reppe, Charlottenlund, Jonsvatnet, Okstad/Nordre Flatåsen, Bjørkmyr, Bratsberg, Tiller, Leinstrand/Klett, Byneset, Voll og Presthus. Dragvoll, begrenset til dagens LNFR-områder sør for Loholt allé.» Men disse forslagene stemte altså Høyre og Ap mot, og de ligger ikke inn i planen.

Mot hele streken

Frp er det eneste partiet i bystyret som ikke vil innføre en grønn strek i det hele tatt. Partiets gruppeleder, Elin Marie Andreassen sa det slik:

- Frp har sagt nei til dette hele tiden. Byutvikling handler om mer enn jordvern. Det handler også om hvor byen skal vokse, hvor det er behov for nye næringsområder og boliger. Denne planen vil være til hinder for byutviklingen. Vi har en kommuneplan som regulerer dette, og vi ser ikke behovet for denne planen, sa hun.

Hør også Adresseavisens podkast "OmAdressert" der blant annet saken om jordvern diskuteres.


Uenige: Varaordfører Hilde Opoku og KrFs Geirmund Lykke tapte kampen om mer jordvern i Trondheim. Aps gruppelder Geir Waage, i midten, søkte samarbeid med Høyre for å gå gjennom sitt syn i bystyret torsdag. 

Uenige: Varaordfører Hilde Opoku og KrFs Geirmund Lykke tapte kampen om mer jordvern i Trondheim. Aps gruppelder Geir Waage, i midten, søkte samarbeid med Høyre for å gå gjennom sitt syn i bystyret torsdag. 

På forsiden nå