Dømt til syv års forvaring for voldtekter av to prostituerte

Trondheimsmann (27) ble i dag dømt. «Også prostituerte har en verdighet, som trenger å bli beskytta», heter det i dommen.

Statsadvokat Unni Sandøy la ned påstand om 8 års forvaring. Nå er dommen klar.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

Mannen ble dømt til syv års forvaring med en minstetid på fem år. Retten mener en fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet. De mener det også er bevist at det er gjentakelsesfare.

- Voldtektene mot NN og NN (de to prostituerte, journ. anm.) ble utført med stor kynisme, de var brutale og virket svært fornedrende overfor de fornærmede. Utvelgelsen av ofre virker taktisk, og ikke tilfeldig. Tiltalte har utnyttet kvinner i en sårbar livssituasjon, og med høy terskel mot å anmelde seksuelle overgrep. Også prostituerte har en verdighet, som trenger å bli beskytta, leste tingrettsdommer Bente Staven opp fra dommen i Sør-Trøndelag tingrett fredag ettermiddag.

Les også: «Jeg tenkte på barna mine, tenkte jeg skulle dø»

Fornøyd påtalemyndighet

For to uker siden pågikk en fem dager lang rettssak i Sør-Trøndelag tingrett der en 27 år gammel trondheimsmann sto tiltalt, blant annet for brutale voldtekter av to prostituerte. Han var også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne over en periode på fem år. Mannen ble dømt for voldtektene av de prostituerte, og retten finner det bevist at det skjedde på en særlig krenkende måte.

- Vi er veldig fornøyd med at tingretten har funnet det bevist at de to alvorligste forbrytelsene har funnet sted. Vi er tilfreds med at det er grunnlag for å benytte forvaringsinstituttet, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Mannen ble også dømt for en grov voldsepisode og et mindre narkotikaforhold.

Frifunnet for ett forhold

27-åringen ble frifunnet for å ha voldtatt en tredje kvinne over en lengre periode. I dommen heter det at de to ikke var kjærester, men hadde et seksuelt forhold. Retten viser til de strenge beviskrav som gjelder i slike saker, og skriver:

«Tingretten kan ikke se at politiet har foretatt seg nevneverdige etterforskningsskritt, med sikte på å kunne underbygge en mulig voldtektstiltale.»

- I ankeperioden må vi vurdere om vi kan få belyst dette forholdet på en bedre måte enn vi fikk i tingretten. Når man skal etterforske voldtekter man mener har skjedd for flere år siden, så er det begrenset hva man kan få til, kommenterer Sandøy.

Anket på stedet

Tiltalte fikk ordet helt til slutt:

- Jeg ønsker å anke post 1a og 1b på stedet, sa den 27 år gamle trondheimsmannen som har sittet i varetekt siden i fjor sommer.

Postene gjelder de to voldtektene av prostituerte. Mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen kommenterer dommen:

- Dommen er veldig fragmentarisk på første post. Retten har kun hensyntatt forklaringen til de to fornærmede. Det er ikke uvanlig at vi er uenige om vektig av bevisene, men her er flere sentrale bevis ikke kommentert av retten, sier Bergøy Pedersen.

Les også: Vil be retten om forvaring

Får oppreisningserstatning

De to prostituerte ble hver tilkjent 180 000 kroner i oppreisningserstatning. Dette er over den veiledende normen på 150 000 kroner, men retten mener det må tas hensyn til at voldtektene skjedde over lengre tid, at de var smertefulle, særlig fornedrende og at det blant annet ble brukt kniv og håndjern.

«Tiltalte overskred i vesentlig grad grensen for hvilke seksuelle tjenester som det for NN og NN var aktuelt å tilby mot betaling,» heter det i dommen.

Den tredje kvinnen er tilkjent 20 000 i oppreisningserstatning for legemsfornærmelsen mot henne, som mannen ble dømt for.

- Manglende empati

To rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse for 27-åringen.

- Manglende hensyn til andres følelser, vedvarende voldshandlinger, manglende evne til vedvarende relasjoner, fravær av empati, fravær av anger, oppsummerte psykologspesialist Kåre Nonstad blant annet under rettssaken.

Les mer om at politiet frykter prostituerte ikke tør å anmelde slike saker: - Det skal ha vært veldig brutalt

På forsiden nå