Observerte mulige ulvespor i Bymarka

En erfaren turgåer mener han har sett ulvespor i nysnøen i Bymarka fredag kveld.

Ulv eller hund: Statens naturoppsyn har fått inn melding om ulvespor i nysnøen i Granåsen. Denne ulven har derimot ingenting med saken å gjøre. 

Saken oppdateres.

Observasjonen er innrapportert til Statens naturoppsyn lørdag morgen.

- Jeg har snakket med vedkommende. Han har sett en sporrekke i nysnøen som han mener kan stamme fra ulv. Observasjonen er gjort i området rundt Granåsen, sier Frode Aalbu ved Seksjon for rovvilt ved Statens naturoppsyn.

En til to streifulver

Tipseren var ikke skråsikker på at det var ulvespor, men han hadde en sterk fornemmelse av at det kan være en eller to streifulver i området, ut i fra sporene han så. 

Mannen som mener han har sett ulvesporene bor selv i et område av landet med mye ulv, og han er en svært erfaren turgåer.

Tipseren, som ønsker å være anonym, sier i en kommentar til Adresseavisen at observasjonene ble gjort i et område som ligger et stykke utenfor turløypene, og at han tviler på at det er spor etter hund, blant annet på grunn av sporrekka og løpemønsteret.

Sporene var helt ferske.

Tatt bilder av spor

Tipseren har tatt bilder av sporene, men Aalbu hadde da Adresseavisen var i kontakt med ham ennå ikke sett disse bildene.

- Vi registrerer hendelsen på vanlig måte. Siden sporene var i nysnø er de nok borte nå, derfor drar vi ikke for å se selv, sier Aalbu.

Ifølge Statens naturoppsyn er det lenge siden noen har rapportert at de har sett ulv eller ulvespor i Bymarka.

- Hvis det er ulv bruker det nesten alltid å komme inn flere observasjoner fra folk, som enten har sett ulven eller sett spor, sier Aalbu.

Tiden for vandring

Aalbu sier Statens naturoppsyn ikke har andre opplysninger om at det er ulv i Sør-Trøndelag nå.

- Men mars/april er den tiden på året da yngre ulver ofte legger på vandring. Det kan da skje at de streifer gjennom fylket, opplyser han.

Aalbu har ansvar for rovviltobservasjoner i Sør-Trøndelag. Han forteller at de kan få inn opp til 50 observasjoner gjort av ulv i løpet av ett år.

- Om det er reelle observasjoner vet vi ikke alltid, men som sagt, hvis det er ulv er det som regel flere som gjør observasjoner, sier han.

Ikke farlig

På spørsmål om folk har noe å frykte hvis det faktisk skulle være ulv i Bymarka, svarer Aalbu:

- Nei, de skyr mennesker. Ulver som er på streif, og som ikke har sitt eget territorium, har ingenting å forsvare. På Østlandet derimot kan ulv være en trussel mot spesielt hunder, som de opplever som en naturlig motstander.

Aalbu oppfordrer folk som mener at de har sett ulvespor eller gjort observasjon av ulv om å ta kontakt med Statens naturoppsyn så raskt som mulig. 

Observasjoner av ulv

Det gjøres med jevne mellomrom observasjoner av ulver på streif. Like før jul ble det vedtatt å gi fellingstillatelse for to ulv i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Ifølge Tvedestrandposten var flere ulveobservasjoner i Aust-Agder og Telemark bakgrunnen for at det ble vedtatt å innføre lisensjakt på to ulv i region.

Østmarka-ulven

Bilder fra Østmarka viste ei ulvetispe i august i fjor, skriver VG.

Bilder fra viltkameraet i Østmarka viser at mennesker mer enn én gang passerte viltkameraet få minutter før eller etter at ulven har kommet til stedet.

I midten av august i fjor ble det ifølge samme avis observert en ulv ved Losby golfbane i Lørenskog. Og i samme periode ble en ulv observert på Skjeggstad gård i Ringbu sentrum.

På forsiden nå