Ingen ulv i Bymarka

Etter å ha gransket bildene kan Statens naturoppsyn nå slå fast at observasjonen av ulvespor i Bymarka i Trondheim viste seg å være hundespor.

Sporene til venstre er de som ble observert i Bymarka sist helg. De viste seg å tilhøre en hund. Sporet til høyre tilhører Agdenesulven som ble skutt i 2013.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

- Vi har sett nærmere på bildene vi fikk tilsendt og kan slå fast at det ikke dreier seg om ulv, sier Frode Aalbu ved Seksjon for rovvilt ved Statens naturoppsyn.

Adresseavisen skrev fredag i forrige uke om en turgåer som hadde observert mulige ulvespor i Bymarka i Trondheim. Sporobservasjonen ble meldt inn til Statens naturoppsyn lørdag i forrige uke.

- Jeg har snakket med vedkommende. Han har sett en sporrekke i nysnøen som han mener kan stamme fra ulv. Observasjonen er gjort i området rundt Granåsen, sa Aalbu da.

- Vanskelig å se forskjell

Mannen som gjorde observasjonen har fått beskjed fra Statens naturoppsyn om at sporene han hadde observert tilhører en hund og ikke en ulv.

- Etter å ha hørt begrunnelsen til natusynet må jeg si meg enig i de vurderingene de har gjort.

Han forteller at han i utgangspunktet oppfattet sporene som uvanlige til en hund å være. Både ganglaget og stedet han hadde observert sporene stemte ikke overens med hundespor.

- Jeg var ganske sikker på at det var ulvespor jeg hadde sett. Men det er ikke alltid like enkelt å se forskjell på ulvespor og hundespor, noe som viste seg å være tilfellet denne gangen, sier mannen til Adresseavisen.

Grundig vurdering

Aalbu forteller at det ofte er vanskelig å finne ut om slike observasjoner dreier seg om ulv eller hund.

- I mange tilfeller er vi i naturoppsynet usikre, men i akkurat dette tilfellet er vi veldig trygg på at det ikke dreier seg om ulv. Det ser vi både på spordybde og ganglaget. Steglengden er for kort til at det kan være snakk om ulv, sier Aalbu.

Han forteller at typisk steglengde til en ulv er det dobbelte av det som er tilfellet på det innsendte bildet.

- Også størrelsen på sporene, eller labben, stemmer ikke overens med ulvespor. Det er på bakgrunn av dette at vi har kommet frem til at dette ikke dreier seg om ulvespor.

Har registrert ulv i Trøndelag

Aalbu forteller at de senest sist søndag har registrert en ulv som har krysset trøndelagsgrensen fra Hedmark.

- Ulven har blitt observert i Roasten sør for Røros. Denne ulven har vi senere fått bekreftet at har vandret videre østover mot Sverige.

Han sier at det i løpet av de neste månedene mest sannsynlig kommer til å dukke opp ulv i Trøndelag.

- Jeg forventer nesten at vi får inn observasjoner av ulv i disse tider. Fra nå og utover er det en del ungulver som drar ut på vandring i jakt på nytt territorium eller partner.

LES OGSÅ: WWF frykter masseslakt av ulv

- Ikke farlig

Aalbu sier at folk ikke har noe å frykte hvis det skulle dukke opp ulv i Bymarka.

- Ulv skyr som regel mennesker. Ulver som er på streif, og som ikke har sitt eget territorium, har ingenting å forsvare. På Østlandet derimot kan ulv være en trussel mot spesielt hunder, som de opplever som en naturlig motstander.

Meld inn observasjoner

Hvis folk observerer ulv eller ulvespor oppfordrer Aalbu til å ta kontakt med Statens naturoppsyn så raskt som mulig.

- Hvis man finner noe som kan ligne ulvespor bør man ta bilde av selve sporet, men gjerne også sporrekken. Så blir det mye lettere for oss om folk legger ved en gjenstand slik at størrelsen av sporene kommer tydelig frem, sier Aalbu.

LES OGSÅ: Ulv har vandret fra Østlandet til Agdenes

Slik så sporene som ble observert i Bymarka ut. Kniven på bildet er 16,5 cm lang. 
        
            (Foto: Tipser)

Slik så sporene som ble observert i Bymarka ut. Kniven på bildet er 16,5 cm lang.  Foto: Tipser

På forsiden nå