- Styret vil kjempe for skolen med nebb og klør

Utdanningsdirektoratet varsler at Trondheim international school (This) kan miste godkjenningen.

Trondheim International School kan miste godkjenningen.  

Saken oppdateres.

Tidligere i uka fikk de 200 elevene ved skolen et åpent brev fra Utdanningsdirektoratet (Udir) med tittelen: «Varsel om tilbaketrekking av godkjenning».

I brevet gjør direktoratet det klart at skolen har fått et varsel om vedtak hvor deres «foreløpige vurdering er at skolen mister godkjenningen til å drive friskole. Utdanningsdirektoratet har ikke tillit til at skolen for fremtiden blir drevet i samsvar med regelverket».

- Tilliten borte

- Vi har i tre tilsyn med skolen avdekket mange, og også gjentatte brudd på regelverket over en lang periode. Det er alvorlig at skolen over så lang tid ikke har klart å sikre en drift i samsvar med regelverket. Når skolen nå, til tross for at de fikk en siste sjanse, fremdeles ikke følger regelverket, er tilliten til skolen borte, skriver Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet i en mail til Adresseavisen.

Hun skriver at det mest alvorlige er at skolens øverste organ ikke har tilfredsstillende kontroll med at skoledriften er i samsvar med regelverket. Dermed er ikke Udir sikker på om skolepengene kommer elevene til gode.

-Det å trekke tilbake en godkjenning er den mest alvorlige reaksjonsformen vi har. Det får store konsekvenser for elevene, de ansatte og foreldrene, skriver Barton Dahlberg som legger til at et eventuelt vedtak om å trekke tilbake godkjenningen, først vil få virkning ved utgangen av dette skoleåret.

- Uforklarlige grunner

Styreleder May Liz Bjørnevik ved Trondheim international school sier til Adresseavisen at elever, ansatte og foreldre ble informert samtidig tirsdag, etter at styret fikk varselet og diskuterte saken mandag.

- Det vi har fått av henvendelser, viser en unison støtte til skolen. Dette skal vi fikse. Styret vil kjempe med nebb og klør for skolen. Vi skal overbevise Utdanningsdirektoratet om at skolen er liv laga.

- Det er gjennomført tre tilsyn med skolen helt siden 2009. Hvorfor har det vært så vanskelig å rette opp feil som er påpekt over så lang tid?

- Det er et stort spørsmål, men det er forklarlige grunner. Det er dette vi skal bruke masse energi på å besvare i vår tilbakemelding til direktoratet.

- Hvor stor er sjansen for at skolen får fortsette?

- Jeg har knalltro på at vi skal få til dette, og at skolen har ei framtid. Vi er et viktig undervisningstilbud i Trondheim, som NTNU, kommunen og svært mange andre vil ha, sier styreleder May Liz Bjørnevik.

LES OGSÅ: Skoleskyss skaper trafikkaos i Festningsgata

- Mangelfull retting av pålegg

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn og kontroll med friskolene i Norge, og i 2014 og våren 2015 hadde de tilsyn ved Trondheim International School. I etterkant mottok skolen en tilsynsrapport med 12 pålegg som måtte rettes, samt et tilbakebetalingskrav på kr 144 360 kroner.

Samtidig fikk skolen beskjed om at Udir ville vurdere å trekke skolens godkjenning uten å føre nytt tilsyn i saken, dersom skolen ikke dokumenterte retting av påleggene innen 1. oktober 2015.

Direktoratet konkluderer nå med at rettingen av disse påleggene har vært mangelfulle: 7 av 12 pålegg er ikke rettet.

Utdanningsdirektoratet mener dette viser at skolens styre mangler evne og vilje til å etterleve regelverket, og direktoratet har heller ikke tillit til at skolen for fremtiden vil drive i samsvar med regelverket.

Mangelen på tillit begrunner Udir slik:

- Sentrale rettigheter for elevene blir ikke ivaretatt til tross for at skolen har hatt omfattende og gjentatte tilsyn.

- Skolen sikrer fortsatt ikke at alt tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode.

- Styret ivaretar ikke sitt ansvar som skolens øverste organ, og skolen har ikke et forsvarlig system for oppfølging av kritiske områder i virksomheten.

LES OGSÅ: Måtte sitte på en stol i skolegården som straff

Kan endres

Brevet som skolen har mottatt, er et forhåndsvarsel om at direktoratet vil trekke tilbake skolens godkjenning.

Skolens styre har mulighet til å komme med sine kommentarer til direktoratets vurderinger innen 25. april i år.

Det kan derfor bli endringer før det fattes vedtak i saken.

Hvis direktoratet fatter vedtaket om å trekke tilbake godkjenningen, kan skolen søke om utsatt iverksettelse av reaksjonen.

Skolen kan også klage til Kunnskapsdepartementet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Men direktoratet ber skolen varsle elever og foresatte om behovet for overføring til andre skoler.

LES OGSÅ: Skolen som spente beina vekk under seg selv

Vil kjempe

Styreleder May Liz Bjørnevik skriver i en epost til Adresseavisen at styret vil kjempe med nebb og klør for skolen.

Etter at styret mottok pålegg om retting 3. juni 2015, har styret og administrasjonen jobbet intenst med å rette de pålegg som ble påpekt i tilsynet.

Ifølge Bjørnevik var de kommet langt med dette innen fristen 1. oktober. Styret skal også ha sendt inn ytterligere opplysninger i januar 2016, og i tillegg ha informert om arbeidet med skolens nye strategi og ansettelse av ny rektor.

LES OGSÅ: Krever penger fra privatskole

For seint

«UDIR mener det var for lite for sent. Styret vil kjempe for å overbevise UDIR om at skolen har vilje og evne til å drive skolen videre innenfor gjeldende regelverk. Vi vil kjempe for å beholde skolen!» skriver styrelederen.

Hun mener de har en god skole, med flinke ansatte, et godt miljø, og er et viktig tilskudd til internasjonale Trondheim.

«Dette handler om en opprydding i styre og drift, et arbeid som har pågått en god stund. Vi har kommet langt, men ikke raskt nok slik UDIR oppfatter situasjonen. Vi skal jobbe intenst for å vise hvor langt vi har kommet og alle forbedringer som er gjort, og så må vi sannsynligvis ta noen beslutninger som vi ikke ønsker å gjøre» skriver styreleder May Liz Bjørnevik.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

- Dette skal vi fikse. Vi skal overbevise Utdanningsdirektoratet om at skolen er liv laga, sier styreleder May Liz Bjørnevik. 
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

- Dette skal vi fikse. Vi skal overbevise Utdanningsdirektoratet om at skolen er liv laga, sier styreleder May Liz Bjørnevik.  Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå