Skjenkepolitikken i Trondheim:

Nei til pils og pupp

Utesteder som tilbyr striptease eller toppløs servering skal ikke få skjenkebevilling i Trondheim kommune.

Stripping uten øl: Bystyrerepresentantene Ragna Vorkinnslien (Rødt), Kenneth T. Kjelsnes, Ingrid Marie Sylte Isachsen (begge SV) foreslår for bystyret å endre skjenkebestemmelsene slik at utesteder som driver med striptease eller toppløs servering nå kan nektes retten til å servere alkohol. 

Saken oppdateres.

Det foreslår SVs Kenneth T. Kjelsnes, Ingrid Marie Sylte Isachsen og Rødts Ragna Vorkinnslien.

På neste møte i bystyret i Trondheim skal skjenkereglementet i Trondheim revideres.

De tre bystyremedlemmene mener det er på tide å legge likestillingsperspektivet inn i byens skjenkepolitikk.

Ikke ønsket

- En kommune som gir skjenkebevilling til utestedene må kunne lage bestemmelser som dette. Gjennom skjenkepolitikken må vi kunne slå fast at vi ikke ønsker å støtte opp om utesteder som tilbyr striptease eller toppløs servering. Trondheim kommune bør ikke akseptere at utesteder gjør kropp og nakenhet til underholdning, sier de tre som står bak forslaget.

LES OGSÅ (LEDER): Kontrollen med skjenkestedene må bli bedre

Bystyret i Trondheim kan ikke forby striptease eller toppløs servering, men de tre bystyrerepresentantene mener man kan gjøre det svært vanskelig for slike steder ved å nekte dem skjenkebevilling.

- Det er neppe spesielt interessant å drive strippeklubb dersom man ikke får servert alkohol til gjestene sine. På denne måten kan vi som politikere si fra om at dette er en virksomhet vi ikke ønsker skal forekomme i byen vår, sier Ragna Vorkinnslien.

Holder i retten

Førstkommende onsdag fremmes forslaget i oppvekstkomiteen som skal innstille overfor bystyret på nye skjenkebestemmelser. Trioen bak forslaget har hentet inspirasjon fra Sandnes kommune, som nylig har innført en slik bestemmelse. Der heter det:

«Det gis ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Slike konsepter kan virke belastende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte og barn og unge. Videre av hensyn til andre næringsdrivende i området, i kommunen for øvrig og av hensyn til lokalmiljøet/boligstrøk i nærheten av skjenkestedet. Videre også av hensyn til politimessige forhold og likestillings- og diskrimineringshensyn.»

LES OGSÅ: Strippeklubb fikk ned av Høyesterett

- I Sandnes førte dette til at en strippeklubb mistet sin skjenkebevilling, noe som førte til at strippeklubben gikk til sak mot Sandnes kommune. Strippeklubben mente vedtaket var ugyldig fordi stripping ikke er et hensyn som kan tas når man vurderer innvilgelse av skjenkebevilling. Sandnes kommune fikk klart og tydelig medhold i Jæren tingrett. Saken har nå stått seg helt til Høyesterett, siden Høyesteretts ankeutvalg i januar i år avviste å behandle saken. Det er altså klart og tydelig avgjort i rettssystemet at vi har anledning til å fatte et slikt vedtak. Det ønsker vi å gjøre fordi salg av kvinnekroppen ikke er forenelig med den likestillingsprofilen vi ønsker for Trondheim, sier forslagsstillerne.

Kjøpe tilgang til kropp

SVs Ingrid Marie Isachsen Sylte mener det er viktig at kommunen markerer at de ikke støtter opp om virksomheter som lar publikum komme for å kjøpe seg tilgang til kvinnekropper.

- Det er ikke lenge siden politikerne i denne byen tok en diskusjon om kroppspresset unge jenter møter i forbindelse med svømmeundervisningen i skolen. Dersom vi ønsker å redusere kroppspress må vi også si at underholdning som lar folk kjøpe seg tilgang til å se på kvinnekroppen, ikke er noe vi aksepterer i denne kommunen, sier Isachsen Sylte.

De tre forslagsstillerne regner med å møte motbør fra utesteder som driver, eller ønsker å drive, med striptease, toppløs servering eller erotisk dans, men de mener det er viktig for politikerne å sette ned foten gjennom skjenkepolitikken.

LES OGSÅ (PLUSS): Politiet frykter ny skjenkelov

- Dagens skjenkebestemmelser sier en hel del om hvor vi vil tillate skjenking, og hvor vi ikke vil det. Blant annet har reglene klare bestemmelser rundt idrettsarrangementer. Denne kampen må vi som politikere ta. Vi kan ikke bare snakke bekymret om kroppspresset, dette er en mulighet til faktisk å gjøre noe med det også. Høyesterett har slått fast at slike vurderinger kan ligge inne i de lokale skjenkebestemmelsene, og det ønsker vi å få bystyret med på, sier de tre bystyrerepresentantene fra SV og Rødt.

Førstkommende onsdag behandler oppvekstkomiteen saken. Bystyret tar stilling til endringer i forskrift og retningslinjer for skjenkebestemmelsene på sitt møte 28. april da salgs- og skjenkebevillingene for 2016–2019 skal fornyes.

På forsiden nå