Snart skal flere busser kjøre i Strindheimtunnelen

AtB og Vegvesenet vil den ulovlige snarveien ved Gildheim bussholdeplass i Trondheim til livs.

Folk som skal til busstoppen på Gildheim i Trondheim, tar ofte en farlig og ulovlig snarvei som går tett ved kjørebanen.

Saken oppdateres.

Værnesekspressen og rute 310 er de eneste bussrutene som benytter seg av Strindheimtunnelen i Trondheim per dags dato. I 2019 er sjansen stor for at det blir mange flere.

Det betyr også at flere folk vil benytte seg av Gildheim bussholdeplass, som var kilde til debatt i forrige uke. Da skrev Adresseavisen om den ulovlige og farlige snarveien langs Nidar sjokoladefabrikk mange bruker for å komme seg til busstoppet. De anbefalte veiene å gå til holdeplassen er lange.

- Det er ikke holdbart å gå 600 meter når holdeplassen er 70 meter unna. Vi håper at tilgangen til dette busstoppet er ordnet før neste vinter, sier plan- og driftsjef i AtB, Harald Storrønning.

LES OGSÅ: Slik mister du lappen

LES OGSÅ: Strindheimtunnelen har noe ingen andre tunneler i Norge har

- Overflødig med fortau

Strindheimtunnelen ble prosjektert i 2005 og 2006. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sier at de både i perioden for reguleringsplanarbeid og i tiden fram til byggeperioden startet i 2009 var i kontakt med busselskapene og AtB. Da var det ikke aktuelt å sende busser gjennom tunnelen. Alle skulle passere Strindheimkrysset.

- Derfor var det overflødig å jobbe med gang- og sykkelforbindelse til Gildheim bussholdeplass. Vi gjentok gang på gang at busselskapene burde vurdere å sende flere busser gjennom tunnelen, men dette var ikke aktuelt. Nå ser vi at buss nummer 310 og Værnesekspressen etter hvert har begynt å benytte seg av tunnelen likevel, sier Johnsen, som reagerer på at AtB mener Statens vegvesen er ansvarlig for situasjonen på Gildheim.

- Det er ikke riktig at vi blir sittende som svarteper, når busselskapene selv er grunnen til at det ikke er gang- eller sykkelforbindelse til Gildheim bussholdeplass fra Strindheimkrysset, sier han.

LES OGSÅ: Løp ut i veien og sparket til bil i fart

Johnsen er imidlertid langt fra negativ til at bussene benytter seg av Strindheimtunnelen.

- Hvis man eventuelt får til et fortau, må AtB vurdere å gjøre om flere av bussrutene. Det er unødvendig at alle bussrutene går i kø i Innherredsveien. Det tar mye lengre tid enn å kjøre gjennom tunnelen for dem som skal nå sine bestemmelsesmål øst for Strindheim. I tillegg vil færre busser gi bedre bomiljø for dem som bor langs Innherredsveien, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Til sommeren starter omfattende veiarbeid på Strindheim

- Veiholder er ansvarlig

Harald Storrønning i AtB sier i en kommentar til Johnsens kritikk at da man prosjekterte dette knutepunktet, burde det ha blitt tatt høyde for at bussene skulle kunne kjøre gjennom tunnelen.

- Vi håper Statens vegvesen nå er enig i at vi må få utbedret tilgjengeligheten på Gildheim, sier Storrønning, som understreker at busselskapet er avhengig av at infrastrukturen tilpasses byutviklingen.

- Og det er veiholder som er ansvarlig for infrastrukturen, bussholdeplasser inkludert. På fylkesvei 706 er det fylkeskommunen og Statens vegvesen som har ansvaret, sier Storrønning.

Ifølge kommunikasjonskoordinator i Miljøpakken, Kristin Gjærevoll, er det allerede startet et forprosjekt for å se om et nytt fortau lar seg bygges. Det er ikke klart hvor lang tid det eventuelt vil ta.

 
Det står et forbudsskilt som viser at det ikke er lov for gående å syklende å ta denne veien. 

Det står et forbudsskilt som viser at det ikke er lov for gående å syklende å ta denne veien. 

 
 
På forsiden nå