Dette skal NTNU-fakultetene hete

NTNU-styret har vedtatt de nye navnene på fakultetene i det fusjonerte universitetet.

Nye fakulteter: Her stemmer NTNU-styret for de nye fakultetene på et tidligere styremøte. I dag ble navnene vedtatt. 

Saken oppdateres.

Rektor ønsket korte fakultetsnavn med bare ett ledd. Det eneste unntaket i forslaget fra rektor var «Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap». Men styret tok hensyn til protestene på tre fakultet for å få tydeligere fram hva fakultetene driver med.

Nobelprisvinner Edvard Moser ønsket medisin inn i fakultetsnavnet.

Hensyn til protester

Protestene kom blant annet fra det medisinske fakultetet og de andre helsefaglige utdanningene som til sammen skal utgjøre det nye helsefaglige fakultetet. Det blir nå hetende «Fakultet for medisin og helsevitenskap».

LES OGSÅ: Nye NTNU lyser ut de første lederstilingene

To ledd i navnet

Styret tok også hensyn til protester fra det som blir «Fakultetet for arkitektur og design». Men de som ønsket at billedkunst også skulle inn i fakultetsnavnet, nådde ikke fram. Styret tok også hensyn til protester fra dagens fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Det blir hetende «Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk».

I februarmøtet vedtok styret i NTNU fakultetsstrukturen: Økonomene vant, nederlag for lærerutdanningen på Rotvoll.

De nye fakultetsnavnene
  • Fakultet for ingeniørvitenskap
  • Fakultet for naturvitenskap
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. (Rektor forslag var: Fakultet for informasjonsteknologi)
  • Det humanistiske fakultet
  • Fakultet for medisin og helsevitenskap (Rektors forslag var Fakultet for helsevitenskap)
  • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for økonomi
  • Fakultet for arkitektur og design (Rektors forslag var: Fakultet for arkitektur)
På forsiden nå