- Samboere har ikke rett

Statens pensjonskasse sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker, og svarer i stedet med en mail fra seksjonssjef Hilde Wærness Jensen, via kommunikasjonsrådgiver Sol Daler Stafsnes, som redegjør for regelverket. «Ektefellepensjon er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem hos oss dør. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.