Utsetter behandling av miljøgate i Innherredsveien i to uker

I helga satte beboerne på Lademoen blomsterpotter langs Innherredsveien for å markere at de vil ha bare to kjørefelt. Tirsdag utsatte formannskapet behandlingen av saken.

Behandlet ikke saken: Formannskapet skulle tirsdag behandle forslaget om tofelts miljøgate i Innherredsveien, men dette ble utsatt til neste formannskapsmøte om to uker. 

Saken oppdateres.

Et samarbeid mellom alle partiene bortsett fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og deler av Frp, sørget for grønt lys for miljøgate i Innherredsveien i bystyret i fjor sommer. Tirsdag skulle formannskapet i Trondheim kommune behandle rådmannens innstilling om hvordan prøveprosjektet med to felt i Innherredsveien, fra rundkjøringen ved Solsiden til Rosendal, skal gjennomføres. Så langt kom de imidlertid ikke.

På tross av at beboerne på Lademoen i helga hadde en markering for å vise at de vil ha miljøgate, informerte ordfører Rita Ottervik innledningsvis i formannskapsmøtet at behandlingen var utsatt. Dette ble det heller ingen debatt rundt.

LES OGSÅ: Politisk enighet om to felt i Innherredsveien

LES OGSÅ: Kommunen eier ikke Innherredsveien

Møte på mandag

- Behandlingen av saken ble utsatt fordi vi har behov for å snakke med fylkeskommunen. Vi trenger likelydende vedtak fra fylkeskommunen, som er veieier, og Trondheim kommune, som er reguleringsmyndighet, for å sikre at vi får til et omforent vedtak som kan gjennomføres så raskt som mulig, forklarer ordfører Rita Ottervik.

Hensikten med et prøveprosjekt i Innherredsveien, er å teste ut hvordan kollektiv- og biltrafikken påvirkes når veien innsnevres til to gjennomgående kjørefelt, og hvordan man kan sikre busstrafikken. Prosjektet skal vare i ett år, og avsluttes med en evaluering høsten 2017. For å rekke dette tidsskjemaet må ombyggingen av veien igangsettes rett over sommerferien, går det frem av rådmannen innstilling.

- Om dere kommer frem til et omforent vedtak, kan denne utsettelsen bety at alt blir forsinket?

- Hvis vi ikke gjør dette, kan vi få forskjellig vedtak i fylkeskommunen og kommunen. Da kommer vi ikke videre. Vi har berammet et møte neste mandag for å få på plass dette så fort som mulig, og for å få et vedtaksgrunnlag som gjør at begge parter kan fatte et vedtak og få gjennomført dette fra sommeren av, sier Ottervik.

Mens prøveprosjektet skal behandles igjen under formannskapsmøtet om to uker, vedtok fylkesutvalget den samme instillingen med stort flertall allerede tirsdag formiddag.

Går mot innstilling

En arbeidsgruppe i Miljøpakken har vurdert tre alternativer for utforming av Innherredsveien i prøveperioden. Rådmannen innstiller på at formannskapet vedtar at to alternativer skal prøves ut i prøveperioden, med et halvt år hver:

Det første alternativet er at Innherredsveien innsnevres midlertidig på strekningen til to felt, med blandet trafikk uten at det blir for store ulemper for bussen. I tillegg innstiller råmannen på et alternativ som i hovedsak er lik det første med to felt, men at strekningen langs Lamoparken forbeholdes buss i rushtiden.

Det tredje alternativet som Miljøpakkens arbeidsgruppe har vurdert, er reversibelt bussfelt i Innherredsveien. Rådmannen anbefaler ikke at dette testes ut. Alternativet innebærer tre felt langs Lademoen park, hvor det midterste feltet er et reversibelt bussfelt.

Etter tirsdagens formannskapsmøte gjorde Rita Ottervik det klart at Arbeiderpartiet ikke vil stemme for rådmannens innstilling om å prøve Innherredsveien som bussgate i rushtiden.

- Dette vil ha som konsekvens at det blir mer biltrafikk i boliggater, og vi ønsker ikke å belaste boligområdene med enda mer biltrafikk, sier Ottervik.

Vil prøve midtstilt bussfelt

Hun opplyser også at partiet ønsker å prøve ut alternativet som rådmannen har forkastet i sin innstilling.

- De har midtstilt bussfelt i Lund i Sverige, og vi tror det er klokt å undersøke forskjellige løsninger for å få bussen raskt frem, særlig der det er begrenset med plass. Om det skal prøves i Innherredsveien eller andre steder, det må vi diskutere, sier Ottervik.

Høyre, som i fjor var med på å sørge for flertall for miljøgate i bystyret, vil kun stemme for det første prøveforslaget fra rådmannen, opplyser kommunalråd Ingrid Skjøtskift.

- Det blir nå viktig å komme frem til en løsning som ikke blir for komplisert. Det er ikke lett å få til en forsøksordning som er delt i to på denne måten, sier Skjøtskift, med henvisning til rådmannens innstilling.

Markering: Mange hadde møtt opp i Lamoparken, til markeringen i forkant av at formannskapet tirsdag skulle ta stilling til prøveprosjektet med to felt i Innherredsveien. 

Markering: Mange hadde møtt opp i Lamoparken, til markeringen i forkant av at formannskapet tirsdag skulle ta stilling til prøveprosjektet med to felt i Innherredsveien. 

Tofelts miljøgate: Selberg Arkitekter foreslo allerede i 2006 å gjøre om Innherredsveien til tofelts miljøgate med brede fortau. Tirsdag skulle egentlig formannskapet ha behandlet saken. 

Tofelts miljøgate: Selberg Arkitekter foreslo allerede i 2006 å gjøre om Innherredsveien til tofelts miljøgate med brede fortau. Tirsdag skulle egentlig formannskapet ha behandlet saken. 

På forsiden nå