Formannskapet i Trondheim:

Vedtok gratis SFO ved tre skoler

Formannskapet besluttet enstemmig at Saupstad, Lilleby og Kolstad skoler kan bli med på prøveprosjektet.

Kolstad skole er en av de tre skolene som får gratis kjernetid i SFO fra høsten. 

Saken oppdateres.

Noen barn deltar ikke på skolefritidsordningen (SFO) fordi at foreldrene ikke har råd. Derfor har bystyret ønsket å starte forsøk med gratis kjernetid i SFO for barna ved Saupstad skole. Nå har Trondheim kommune fått midler til å innføre tiltaket ved flere skoler for å utjevne sosiale forskjeller, og tirsdag ble dette behandlet i formannskapet.

I sitt saksframlegg til formannskapet skriver rådmannen: - Den statlige prosjektordningen «Gratis deltidsplass i skolefritidsordning» har øremerket et tilskudd til skoler i Trondheim, Stavanger, Oslo og Drammen. Nå viser det seg at Trondheim kommune får en større andel enn bystyret regnet med. Derfor ønsker rådmannen å utvide ordningen til to nye skoler: Lilleby skole og Kolstad. Dette er tre skoler som har utfordringer knyttet til levekår.

Les også: Foreslår gratis SFO ved tre skoler i Trondheim (PLUSS)

- Forventer fullt oppmøte

- Å få til gratis kjernetid er viktig slik at vi får med ungene til foreldre som ikke tar seg råd til dette, sa Ottar Michelsen, gruppeleder for SV, før formannskapet stemte over saken.

- Dette er en gladsak, og jeg håper det blir tatt godt imot av foreldre og elever på disse skole. Jeg har forventning om fullt oppmøte på SFO, sa Jon Gunnes, gruppeleder for Venstre.

Før forslaget om det fireårige forsøksprosjektet ble enstemmig vedtatt, minnet Senterpartiets Marte Løvik om at det også er elever på andre skoler i byen som ikke går på SFO fordi foreldrene har dårlig økonomi.

- Det er en del skoler som har tilsvarende problem, men da er det snakk om mindre grupper. Å være fattig på disse skolene er mer sårbart enn på andre skoler hvor gruppen som ikke går på SFO er større. Jeg håper rådmannen også ser på den gruppen. Om nesten alle på skolen går på SFO, bortsett fra et par som ikke får på grunn av økonomi, så håper jeg at vi klarer å fange opp de elevene også, sa Løvik.

Tilleggsforslag

Det kom også et tilleggsforslag under behandlingen av saken.

- SFO skal være mer enn en gratis oppbevaringsplass, men skal ha et innhold, sa Michelsen da han presenterte forslaget på vegne av sentrum-venstre-alliansen. Det  forutsettes at det skal legges inn tilbud om kultur og fysisk aktivitet i SFO-forsøket.

Også dette ble enstemmig vedtatt.

Gratis SFO ved tre skoler: Formannskapet vedtok tirsdag et forsøksprosjekt med gratis SFO ved tre skoler i Trondheim. 

Gratis SFO ved tre skoler: Formannskapet vedtok tirsdag et forsøksprosjekt med gratis SFO ved tre skoler i Trondheim. 

På forsiden nå